Za starše

Za starše

Naša šola temelji na odprti komunikaciji učenci - učitelji - starši. Vabimo vas, da se aktivno vključite v vzgojno izobraževalni proces vašega otroka.

Svet staršev

Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev posameznih razredov.
Več ...

Šola za starše

Starši bodo o datumih srečanj obveščeni na prvih roditeljskih sestankih in takrat bodo tudi napovedali svojo udeležbo.
Več ...

Svetovalna služba

Šolska svetovalna služba učencem in staršem pomaga pri težavah.
Več ...

Sklad šole

Sklad šole izboljšuje materialne pogoje šole, v katerih so učenci in učitelji kreativnejši, zadovoljnejši in uspešnejši.
Več