Za starše >Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba

Pomaga pri ugotavljanju pripravljenosti otroka za vstop v šolo in ustrezno svetuje.

Pomaga pri ugotavljanju učnih in drugih težav otrok. Organizira specialno pedagoško pomoč za otroke s posebnimi potrebami, vključno z nadarjenimi otroki. Starše seznanja s specializiranimi ustanovami, kjer strokovnjaki nudijo poglobljeno pomoč staršem in otrokom.

Ob zaključku osnovnega šolanja pomaga otrokom in staršem ugotoviti, kaj otroka zanima, in svetuje ustrezno nadaljnje šolanje. Pomaga pri iskanju učnih mest, kadrovskih štipendij ter predlaga nadarjene učence za Zoisovo štipendijo.

V sodelovanju s centri za socialno delo predlaga pomoč pri plačilu šolske prehrane za učence, ki živijo v družinah s slabšim ekonomskim položajem, z ZPM izvaja ponudbo za organizirano letovanje in počitniško varstvo.

V času šolanja lahko otrok naleti na različne težave: strah pred spraševanjem in težkimi nalogami, osamljenost, hitra razburljivost, nejasna predstava o lastnih sposobnostih in samopodobi … .

Če starši ali učenci opazite omenjene težave in se želite o njih pogovoriti, poiščite šolsko svetovalno službo. Prisluhnili vam bomo in vam skušali pomagati.

Učencem z učnimi in drugimi razvojnimi težavami nudimo različne oblike individualne in skupinske pomoči. V tem primeru je potrebno pisno soglasje staršev.

Otrokom s posebnimi potrebami bomo zagotovili prilagojene pogoje, prilagojeno izvajanje in dodatno strokovno pomoč.

Kontakt

Metka Kržišnik Stagličič

Socialna pedagoginja

T: 01 500 75 06

 

Jasmina Mišič Vučetić

Psihologinja

T: 01 500 75 12