Za starše > Sklad šole

Sklad šole OŠ Koseze

Sklad šole izboljšuje materialne pogoje šole, v katerih so učenci in učitelji kreativnejši, zadovoljnejši in uspešnejši.

Pomoč socialno šibkim

V skladu pomagamo otrokom iz socialno šibkih družin, da se lahko udeležijo šolsko obveznih dejavnosti, ki so plačljive.
Več ...

Nagrajevanje prizadevnih

Iz sklada namenimo sredstva za izlete in nagrade najbolj nadarjenim in prizadevnim učencem.
Več ...

Kvalitetnejši pouk

Šola kot institucija ima omejen finančni priliv, s katerimi pokriva le stroške nakupa s strani financerja subvencioniranih učnih pripomočkov.
S sredstvi sklada pomagamo pri nakupu za učne pripomočke, za katere verjamemo, da pripomorejo h kvaliteti pedagoškega dela.
Več...

Zbiranje sredstev

Sklad zbira finančna sredstva prek prostovoljnih denarnih prispevkov. Prispevajte po svojih močeh, vsak prispevek šteje, vsak je dobrodošel in vsak pomeni stopnico k boljši in prijaznejši Šoli Koseze.

Želim prispevati

Sklad vzpodbuja vse, ki imajo to možnost, da učne pripomočke s seznama predlogov donirajo v naravi ali da pri nakupu pomagajo z ugodnejšemi nakupnimi pogoji.

Koncert

Pomemben vir dohodka Sklada je vsakoletni, sedaj že tradicionalni dobrodelni koncert Kličemo pomlad z dražbo umetniških slik. Vsako leto je boljši in vsako leto prej zmanjka kart. Označite si 21. marec 2007. Karte bodo kmalu v prodaji!

Želim prispevati

 

Doniranje in sponzoriranje

Donatorji in sponzorji

 

Kontakt

Tadej Maligoj

Predsednik Sklada

tadej.maligoj(at)gmail.com

 

Zakaj sklad?

Pomoč šibkim

Nagrajevanje prizadevnih

Kvalitetnejši pouk

 

O skladu

Pravila delovanja

Upravni odbor

Realizacija

Zapisniki

22.03.2007 (36kB .doc)

19.01.2007 (36kB .doc)

19.12.2006 (40kB .doc)

4.10.2006 (43kB .doc)

6.3.2006 (33kB .doc)

15.6.2006 (39kB .doc)