Za starše > Sklad šole > Nagrajevanje prizadevnih

Nagrajevanje prizadevnih

20 % sredstev (oz. največ 1500 €) nenamensko zbranih sredstev v skladu namenimo vzpodbujanju uspehov nadarjenih in prizadevnih učencev.

Nagrade

Za nagrado se najboljši učenci šole udeležijo nagradne ekskurzije in/ali prejmejo spominska praktična darila (po lastni izbiri oz. odločitvi mentorja).

Realizacija

Predvidene izdatke za nagrade objavljamo v Realizaciji.

V primeru, da sredstva niso izkoriščena, se prenesejo v naslednje obdobje (šolsko leto).

Želim prispevati

 

Doniranje in sponzoriranje

Donatorji in sponzorji

 

Kontakt

Tadej Maligoj

Predsednik Sklada

tadej.maligoj(at)gmail.com

 

Zakaj sklad?

Pomoč šibkim

Nagrajevanje prizadevnih

Kvalitetnejši pouk

 

O skladu

Pravila delovanja

Upravni odbor

Realizacija

Zapisniki

22.03.2007 (36kB .doc)

19.01.2007 (36kB .doc)

19.12.2006 (40kB .doc)

4.10.2006 (43kB .doc)

6.3.2006 (33kB .doc)

15.6.2006 (39kB .doc)