Projekti

Projekti

Na naši šoli izvajamo različne projekte, s katerimi popestrimo in aktualiziramo delo v razredu. Na ta način skušamo omogočiti lažje in učinkovitejše učenje ter zagotoviti našim učencem različne vrste medsebojnega povezovanja, učenja strpnosti in ustvarjalnosti.

Eko šola kot način življenja

Cilja projekta sta vzgoja in izobraževanje ter osveščanje učencev o pomenu odnosa do okolja. > Več ...

Razvijanje bralne kulture pri učencih

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali z dejavnostmi, ki so usmerjene v razvijanje pismenosti ter pozitivnega odnosa otrok do branja. > Več ...

Pomladni dan

To je medmrežni projekt, kjer se osnovnošolci iz Evropske unije medsebojno spoznavajo ter predstavljajo kulturno in nacionalno dediščino svojih držav. > Več ...

Dobre vesti iz naše šole in našega mesta

Učenci predstavijo šolo, mesto in deželo, iz katere prihajajo, zbirajo lepe misli, opisujejo dobra dejanja v neposredni okolici - v šoli in zunaj nje. > Več ...

Mednarodni projekt Comenius1

To je projekt mednarodnega sodelovanja šol, kjer je v ospredju spodbujanje učenja jezikov in razvoj mednarodne zavesti. > Več ...

Kontakt

 

Glej tudi