Projekti > Razvijanje bralne kulture pri učencih

Razvijanje bralne pismenosti pri učencih

Branje je ena temeljnih dejavnosti današnjega časa, saj tako na branju in pisanju sloni ves proces osnovnega šolanja in nadaljnega izobraževanja. Učenci se naučijo pravilnega branja, o prebranem se znajo pogovarjati in besedilo razumejo.

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali s projektom Bralna pismenost v prvi in drugi triadi. Pri urah bomo brali zgodbice, učenci bodo zbrano poslušali, nato pa bomo izvajali različne naloge in s tem preverjali razumevanje poslušanega. V pomoč nam bodo knjige iz zbirke Knjigobube. V zgodbah se skrivajo namigi za skupno igro in branje v dialogu z otrokom.

Drugi del te dejavnosti je Bralna značka. Učenci se samostojno odločajo ali bodo v tej dejavnosti sodelovali ali ne. Knjige za branje si izbirajo po priporočenem seznamu, o prebrani knjigi pa se z učencem pogovorimo.

V drugi triadi pa bodo napisano besedilo primerjali še s filmsko uprizoritvijo in imeli poudarek na bogatenju besednega zaklada.


                                        Vodja projekta: Antonija Seliškar