Šola > Osnovni podatki

Osnovni podatki

Osnovna šola Koseze
Ledarska 23
1118 Ljubljana

Telefon: 01 500 75 00 (tajništvo)
Telefaks: 01 500 75 11

e-naslov: group1.osljkoseze@guest.arnes.si (tajništvo)
URL naslov: http://www2.arnes.si/~osljkoseze1s/

Transakcijski račun: 01261- 6030664892
ID št. za DDV: SI85738271

Pomembni podatki in telefonske številke

Vodstvo

Ravnateljica je Ana Kuhar Režek, prof. ped. in soc.
Pomočnica ravnateljice je pred. učiteljica Amalija Stiplovšek

Tajništvo

Tajnica je Zvonka Gebert
Telefon: 01 500 75 00
Uradne ure za učence in starše: vsak dan od 11.30 do 13.30.

Računovodstvo

Računovodkinja je Marta Klobučar.
Telefon: 01 500 75 07
Denarne zadeve lahko urejate vsak torek in četrtek od 11. do 13. ure.

Vodja šolske prehrane

Vodja šolske prehrane je Mojca Vidmar.
Telefon: 01 500 75 08

Šolska svetovalna služba

Socialna pedagoginja je Metka Kržišnik Stagličič
Telefon: 01 500 75 06
Psihologinja je Jasmina Mišič Vučetić
Telefon: 01 500 75 12

Knjižnica

Knjižničarka je Majda Andolšek
Telefon: 01 500 75 13

Zobna ambulanta
Zobozdravnica Tadeja Merljak dela ob ponedeljkih, torkih in sredah na OŠ Miška Kranjca. Na OŠ Koseze dela ob četrtkih, izmenično dopoldan in popoldan (2. in 4. teden v mesecu popoldan), ob petkih pa dopoldan.
Telefon: (01) 518 50 15, (01) 518 50 16