Šola > Učitelji

Učitelji

Razredna stopnja

Raz Odd Razredničarke Vzgojiteljice Pod. bivanje
1. a Alenka Agrež Mirjam Štampar Andreja Duh
  b Irma Rajh Vesna Zore Nada Divjak
  c Alenka Lukaček Vesna Popit Brane Bavdaž
2. a Antonija Seliškar   Zora Golobič
  b Klavdija Kogovšek   Meta Gale
  c Andreja Kobe   Jana Zupanek
3. a Ana Vičar  
Breda Lukman
  b Nevenka Lapornik   Nenad Stojić
  c Aleksandra Jamnik   Matej Florjančič
4. a Mojca Pozvek   Marija Mlinar
  b Mojca Bizjak    
5. a Bojana Sršen  
Lorieta Pečoler, Marina Zrna
  b Vesna Koren  
Miro Erjavec
  c Greta Mišič  
Miro Erjavec, Lorieta Pečoler, Marina Zrna
 
 

Predmetna stopnja

Raz Odd Razrednik/Pomočnik Poučuje
6. a Dušan Čerček GVZ, ANS
    Ivana Madronič Čelič FIZ, ZVE, UBE, MME, ROM, OID
  b Tanja Raškovič GEO, ZGO, DIE
    Zdenka Kregar TJA
7. a Zdenka Hiti Kalinger SLO
    Cvetka Kalčič SLO
  b Mirslav Erjavec LVZ, LS, OPB
    Maja Mujkić MAT
8. a Lorieta Pečoler ZGO, DIE, VZM, OPB
    Mojca Vidmar GOS, SPH, BIO
  b Magda Možina NAR, BIO, KEM, POK
    Mariza Loganes

MAT

9. a Marija Vraničar TJA, ITA
    Metka Kržišnik-Stagličič svetovalna delavka
  b Petar Lazarević ŠVZ
    Marina Zrna TJA, OPB

Pomočnik pomaga razredniku pri spremstvih, proslavah ... . Učenci se lahko obrnejo nanj kadarkoli v odsotnosti razrednika.

Učitelj Poučuje
Amalija Stiplovšek MAT, pomočnica ravnateljice
Renata Struna TIN
Gašper Traunšek razširjeni program ŠVZ,
Martin Einhauer THV
Boža Dobričić ŠVZ