Šola > Pravila OŠ Koseze

Pravila Osnovne šole Koseze

 Je hiška zelena in se smeji, ker polna je mladih, veselih ljudi !

 Merila in postopki podeljevanja pohval, nagrad in priznanj šole  (doc) (pdf)
 Hišni red  (doc) (pdf)
 Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznost  (doc) (pdf)
 Izrekanje vzgojnih ukrepov  (doc) (pdf)
 Preverjanje in ocenjevanje znanja  (doc) (pdf)
 Pravice in dolžnosti učencev v osnovni šoli  (doc) (pdf)

 Pravila so pripravili:
 Alenka Agrež, Barica Črnič, Miroslav Erjavec, Matej Florjančič, Zora Golobič,
 Metka  Kržišnik- Stagličič, Ivana Madronič Čelič, Jasmina Mišič, Marija Mlinar,
 Lorieta Pečoler, Amalija Stiplovšek.
 Lektorirala: Zdenka Hiti Kalinger