Šola > Predstavitev

Osnovna šola Koseze se predstavi

Osnovna šola Koseze

Ledarska 23
1118 Ljubljana

Telefon: 01 500 75 00 (tajništvo)
Telefaks: 01 500 75 11

Več podatkov in telefonski imenik

Organizacija

Šolsko leto 2007/08 traja od 1. septembra 2007 do 31. avgusta 2008.

Šolski koledar

Učenci so razdeljeni v 22 oddelkov.

  • 1. triada: 9 oddelkov (1., 2., 3., razred)

  • 2. triada: (4., 5. in 6. razred)

  • 3. triada: (7., 8. in 9. razred)

Pouk poteka dopoldne.

Za učence od 1. do 5. razreda je organizirano podaljšano bivanje.