Šola > Šolska prehrana

Šolska prehrana

Učenci lahko prejemajo zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Zaželjeno je, da vsak učenec v šoli prejme vsaj en obrok dnevno. Pripravljamo tudi dietne obroke. Če vaš otrok potrebuje posebno prehrano, prinesite zdravniško potrdilo vodji prehrane. V začetku šolskega leta starši učencev podpišejo pogodbo o ponudbi šolske prehrane. Naročilo velja najmanj za obdobje enega meseca in se avtomatično podaljša v naslednji mesec, če naročnik do tretjega šolskega dne v naslednjem mesecu pisno ne sporoči spremembe. Če je učenec odsoten iz opravičljivih vzrokov, lahko starši prekličejo naročilo za prehrano samo na telefonsko številko 01 500 75 08 od 6.00 do 12. ure . Odjava velja z naslednjim dnem. Prepozno odpovedani ali neodpovedani obroki se ne odštevajo in jih morajo starši poravnati. S podpisom pogodbe se starši obvezujejo, da bodo finančne obveznosti izpolnjevali redno in v predvidenih rokih.

Šolska prehrana poteka po naslednjem razporedu

 • zajtrk ob 8.00

  0dmor in malica od 10.05 do 10.25

 • kosilo od 12.00 do 14.00 (izjemoma do 14.45)

 • v času kosila so lahko v jedilnici le tisti učenci, ki so prijavljeni na kosilo

 • v jedilnico pridejo ob uri, ki je določena na urniku

Pravila obnašanja v jedilnici

 • vstop v jedilnico je dovoljen le v copatih

 • šolske torbe in ostalo prtljago pustijo učenci v razredih

 • v času kosila so lahko v jedilnici le tisti učenci, ki so prijavljeni na kosilo

 • na kosilo pridejo po končanem pouku

 • postavijo se v vrsto, se ne vrivajo ali prerivajo

 • kulturno pokosijo in pri tem niso preglasni

 • spoštljivo se obnašajo do sošolcev in delavcev šole

 • po kosilu pospravijo morebitne ostanke hrane, posodo, pribor in prazno embalažo v ta namen pripravljene posode

 • takoj po kosilu zapustijo jedilnico

 • izhod iz jedilnice je dovoljen le skozi garderobne prostore

 • učenci, ki niso prijavljeni na kosilo, nimajo pravice do hrane in pijače ostalih učencev

 • v primeru popolnega neupoštevanja pravil, se uporabijo ukrepi; skrajni ukrep je ukinitev hrane za določen čas

Regresirana prehrana

Ministrstvo za šolstvo in šport bo v šolskem letu 2006/07 regresiralo šolske malice učenkam in učencem, ki so tovrstne pomoči potrebni.

Podrobnejše informacije so vam na voljo v zgibanki.

 

Vodja šolske prehrane

Mojca Vidmar

T: 01 500 75 08