Aktualno

 

DRAGE UČENKE IN UČENCI, SPOŠTOVANI STARŠI

PRVI ŠOLSKI DAN ZA UČENCE OD 2. DO 9. RAZREDA.

September je mesec novih začetkov. Še posebej to čutite šolarji, starši in vsi, ki smo s šolo tesno povezani.

Pouk se bo v šolskem letu 2008/09 za učence OŠ Koseze pričel

1. septembra 2008 ob 8.30.

V ponedeljek, 1. septembra 2008, pridete učenci v šolo ob 8.30 in imate dve uri pouka, do 10.05. Zberete se pred šolo, od koder boste skupaj z razredniki odšli v razrede. S seboj prinesite pisalo, beležko in copate.

Ta dan bo v šolo pripeljal šolski avtobus po voznem redu:

ob 8.05 - odhod avtobusa bo s končne postaje v Podutiku

ob 8.07 - Murkova ul.

ob 8.09 - Omersova ul.

ob 8.12 - Klemenčičeva ulica (Krivec)

ob 8.13 - Delikatesa (Krivec)

ob 8.15 - Draveljska gmajna

ob 8.20 - OŠ Koseze.

Izpred šole bo avtobus odpeljal ob 10.15.


PRVI ŠOLSKI DAN ZA UČENCE 1. RAZREDOV

Prvič se bomo srečali v ponedeljek, 1. 9. 2008, ob 11. uri na šolskem igrišču.

Po končanem programu se boste spoznali s svojimi učiteljicami in vzgojiteljicami, ki vas bodo popeljale v vaše učilnice.

V primeru slabega vremena bo sprejem novincev v šolski telovadnici.


Veselimo se srečanja z vami!


ŠOLSKA PREHRANA

V juniju 2008 smo pričeli s celovito obnovo šolske kuhinje. Dela še potekajo in bodo končana v mesecu septembru, zato bomo šolsko prehrano v tem času organizirali nekoliko drugače. Za kosila bomo gostovali na bližnji OŠ Valentina Vodnika (stara šola). Učenci bodo v spremstvu učiteljev odhajali na kosilo.

Dopoldansko malico bodo imeli učenci v šoli, zajtrka in popoldanske malice v tem času ne bo. Starše in učence od 6. razreda dalje prosimo za razumevanje, da za svoje otroke, če je le mogoče, organizirate kosilo v mesecu septembru kako drugače.

Zato vas naprošamo, da se h kosilu v septembru 2008 prijavijo učenci od 6. do 9. razreda le v primeru, če je le-to nujno potrebno.

Cena malice in kosila bo objavljena 1. septembra 2008 na šolski spletni strani.

Ravnateljica:

Ana Kuhar Režek

 

Ljubljana, 27. septembra 2008

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Prihajajo počitnice…

V ponedeljek, 23. junija 2008, bomo našo zeleno hiško in njeno okolico pripravili na počitnice. Že zjutraj lahko pripeljete star papir, saj bo cel dan pred šolo stal zabojnik, ki ga bomo poskusili zapolniti čisto do vrha in še čez.

Denar, ki ga bomo zbrali od papirne akcije, bo namenjen popravilu garderobnih omaric in barvanju garderob.

Prav tako bomo polepšali okolico in pobrali vse smeti okoli šole, vsak razred svoje področje, osmošolci pa bodo dobili čisto svojo steno, ki jo bodo okrasili, porisali, tako da jim bo drugo leto celo leto v ponos.

Pouk poteka po urniku do 4. ure, 4. uro pa gremo v akcijo! Ko bo šola in njena okolica spet zasijala v svoji zeleni barvi, pa gremo na kosilo in domov.

V primeru slabega vremena, bomo imeli tudi 4. uro pouk in potem kosilo.

______________________________________________________________

20. 3. 2008

...in kako je bilo...

 

____________________________________________________________

 

 

______________________________________________

SVETOVNI DAN BOJA PROTI AIDSU

1. 12. 2007

Letos že šestindvajsetič obeležujemo prvi december kot svetovni dan boja proti aidsu. To je spomin na leto 1981, ko so prvič odkrili to bolezen, ki ima danes razsežnosti svetovne epidemije.Tudi v naši zeleni hiški smo obeležili ta dan. Učenci novinarskega krožka tretje triade in izbirnega predmeta vzgoja za medije smo pripravili radijsko oddajo in velik plakat, ki je na ogled v prvem nadstropju naše šole.Letos smo posebej poudarili, kako se ta bolezen lahko prenaša, saj so najnovejše raziskave pokazale, da več kot 40 odstotkov anketiranih ne razume, da je aids vedno usodna bolezen. Vsak dan se na novo okuži z virusom HIV okoli 20. 000 ljudi; med njimi je najmanj 7000 mladih med 10. in 24. letom starosti; to pomeni, da se vsako minuto okuži 5 mladih ljudi. Od začetka epidemije do danes se je okužilo že več kot 30 milijonov ljudi, umrlo pa 12 milijonov. Preko 8 milijonov otrok je zaradi aidsa izgubilo starše, strokovnjaki pa ocenjujejo, da se bo do leta 2020 število sirot zaradi aidsa povečalo na več kot 40 milijonov . Kako se bo epidemija razvijala v prihodnje, je odvisno tudi od nas samih. Širjenje virusa je namreč pogojeno s pogostostjo nezaščitenih spolnih odnosov, hitrostjo menjave spolnih partnerjev, z velikostjo skupin s tveganim spolnim vedenjem in številom tistih, ki za uživanje drog uporabljajo rabljene, nesterilizirane injekcije. Najpomembnejši faktor v boju proti aidsu je ravno osveščanje in izobraževanje ljudi o nevarnosti okužbe ter o tem, kako se pred okužbo zaščititi. Zato je prav, da se o tej bolezni veliko pogovarjamo, pa ne samo prvega decembra!

 

_________________________________________________________

Teden otroka

1. 10. - 7. 10. 2007

Teden, ki smo ga pričeli, je za nas – otroke po vsem svetu nekaj posebnega, saj je namenjen prav nam.

Po priporočilih OZN se namreč prvi ponedeljek v oktobru praznuje kot svetovni dan otroka, pri nas pa smo po zaslugi Zveze prijateljev mladine en dan razširili kar na sedem dni, tako da obeležujemo Teden otroka.

Za obeleževanje tega dne imajo poleg OZN največ zaslug še Mednarodna zveza za varstvo otrok, Mednarodni fond za pomoč otrokom in nam vsem znani Unicef.

Vsako leto OZN razglasi osrednje aktualne teme, s katerimi se opozarja javnost, da otroci po svetu nimajo enakih možnosti in pravic.

Tema letošnjega tedna otroka je ''PROSTI ČAS IN MI.'' Hkrati je to tudi tema letošnjega šolskega parlamenta, tako da bomo o tem, kaj vse počnemo, ko nam ni treba misliti na šolske klopi, imeli še veliko za povedati.
Pred kratkim so bile na to temo narejen tudi ankete. In kaj najraje počnemo?
Čez vikend v povprečju spimo uro dlje kot med delovnim tednom, ko za to porabimo 9 ur in pol. V šoli se učimo nekaj več kot tri ure, domačo nalogo pa dekleta ob šolskih dnevih opravljamo uro in pol, fantje pa 10 minut manj.

Otroci, ki jim še ni potrebno guliti šolskih klopi imajo dnevno nekaj več kot šest ur prostega časa. Največji del tega porabijo za gledanje televizije. Pred televizorjem fantje presedijo sicer 10 minut manj kot dekleta, ki to v povprečju počnejo dve uri in pol dnevno, med vikendom še dlje. Za branje knjig tako ne ostane prav dosti časa; dekleta med tednom za to porabijo 17 minut, toliko kot fantje v soboto in nedeljo. Povprečno se fantje med tednom igrajo uro na dan, dekleta pa ravno toliko ob nedeljah, čez teden pa manj. V ta čas so zajete tudi igre na računalniku. S športom se dekleta dnevno ukvarjajo šolsko uro, fantje pa pol ure dlje.

Vsi vemo, da prosti čas preprosto potrebujemo zaradi počitka in sprostitve po naporih v šoli in obveznostih v izvenšolskih dejavnostih. Prosti čas je čas za ustvarjanje in doživljanje. Je čas novih priložnosti, dodatne osebnostne rasti, razvoja interesov in sposobnosti, pridobivanja novih znanj, vednosti, spretnosti, socialnih izkušenj, razvoja prijateljskih in sodelujočih odnosov s sovrstniki in odraslimi. Zato je prav, da naš prosti čas kvalitetno preživimo in da tej temi pogovarjamo tudi na šolskem parlamentu, kjer bomo lahko izrazili svoja mnenja in pobude.

Ta teden pa vsi skupaj preživimo po naši meri – po meri nas otrok.

Pa lepo praznujmo vsi skupaj!

 

 

________________________________________________

 

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Lj., 3. 9. 2007

Počitniška doživetja počasi izzvenevajo in kmalu nas bo povezalo novo šolsko leto 2007/2008.

Običajno si na vsakem začetku postavimo nove, smelejše načrte, ki jih želimo doseči.

Pedagoški delavci Osnovne šole Koseze se bomo še naprej trudili našim učenkam in učencem zagotoviti kakovosten pouk, raznolikost vsebin in oblik vzgojno-izobraževalnega dela ter ohranjati kulturo dobrih odnosov. V šoli je prav kultura medsebojnih odnosov tista, ki jo je potrebno nenehno negovati, se znati vživeti ter razumeti sogovornike, njihova pričakovanja in dileme. Hitre spremembe načinov življenja, ki smo jim priča, terjajo boljše razumevanje drug drugega in celotnega sveta.
V letošnjem letu naša šola v celoti vstopa v 9-letno osnovno šolo od 1. do 9. razreda. Tudi letos bo šolsko leto razdeljeno v dve ocenjevalni obdobji.
Število učencev se je povečalo na 509 učencev ter so razporejeni v 22 oddelkih in v 12 oddelkih podaljšanega bivanja.
V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju izvajamo oblike diferenciacije pouka pri slovenščini, matematiki ter tujem jeziku – angleščini.
Osnovna šola Koseze praznuje v tem šolskem letu rojstni dan, 30. obletnico življenja in dela. Veliko in hkrati malo za oblikovanje trdne tradicije in dobre šolske kulture. Jubilej bo priložnost nas vseh, da se ozremo v preteklost šole in povzamemo najboljše izkušnje za njen prihodnji razvoj.
V tem šolskem letu nameravamo nameniti več časa in strokovne pozornosti vzgoji, zato bomo skupaj z učenci, učitelji in starši v neposrednem življenju v šoli preverili šolska pravila vedenja, ki bodo temeljila na skupno dogovorjenih vrednotah. Spregovorili bomo in se odkrito pogovarjali o morebitnem nasilju med učenci z željo zagotoviti vsem otrokom varno in vzpodbudno šolsko okolje.
Tako kot vsako leto vas bomo seznanili s publikacijo o naši šoli za šolsko leto 2007/2008 z najpomembnejšimi informacijami o organizaciji dela, o programu aktivnosti ter o nekaterih novostih dela šole. Želimo vam ustvarjalno in uspešno leto, polno dobrih dosežkov in harmoničnih odnosov.
Vse dobro vsakemu posebej v novem šolskem letu želi

Ana Kuhar Režek, ravnateljica

_________________________________________________

SPOŠTOVANI STARŠI!

V petek, 25.5.2007, bomo imeli otvoritev šolskega športnega igrišča.

Ta dan bodo dejavnosti v oddelkih podaljšanega bivanja potekale kot običajno.

Učenci, ki imajo več kot štiri ure pouka, končajo pouk prej – ob 12.30 in nato v spremstvu učiteljev odidejo na kosilo.

Od 13.00 do 15.00 bodo na igrišču potekale različne športne dejavnosti med učenci, učitelji in starši pod vodstvom športnih pedagogov.

Ob 14.00 se bo vzporedno pričela prodaja slaščic in srečolov.

Po 15.00 bodo učenci na igrišču pod nadzorom staršev.

Učenci se bodo lahko ob prisotnosti staršev »dvigali« z balonom Zavarovalnice Slovenica.

                                                                     Vljudno vabljeni!

 

                              

..................................................................................

VAJA - POTRES
Obvestilo za učence in starše

V soboto, 21. 4. 2007 bomo imeli pouk, nadomeščanje za 5. oktober 2006. Izvedli bomo vajo evakuacije učencev, učiteljev in delavcev šole v primeru rušilnega potresa.

Nesreče so pogost pojav, vedno prisotna grožnja za varnost ljudi, okolja in premoženja. Potresov kljub sodobni tehnologiji ne moremo napovedati, lahko pa se poučimo o ustreznem ravnanju v primeru naravnih in drugih nesreč. Ta spoznanja so nas vodila v organizacijo vaje s področja zaščite in reševanja " POTRES 2007 ".

Na Osnovni šole Koseze bomo 21. 4. 2007 ob 9.30 uri izvedli umik iz šole za primer rušilnega potresa.

V vaji še sodelujejo:
Uprava za zaščito in reševanje Republike Slovenije - Izpostava Ljubljana,
Prostovoljno gasilsko društvo Šiška,
Reševalna postaja Ljubljana,
Policijska postaja Šiška ter drugi prostovoljci.


Ta dan pridejo učenci v šolo ob 8.30. Z vzgojno-izobraževalnimi aktivnostmi bodo končali ob 10.40.
Avtobus bo peljal zjutraj po voznem redu, odhod avtobusa izpred šole pa bo ob 11. uri.

................................................................................................................

DAN ODPRTIH VRAT

UČIMO SE SKUPAJ

v četrtek, 12. aprila 2007

Vabimo vas, da prisostvujete pri pouku

- na razredni stopnji od 8.30 do 10.05

- na predmetni stopnji od 10.25 do 12.00
Obiskovalce naprošamo, da prihajajo v razred med odmori.


Šolski zvonec:

1. ura: 8.30 – 9.15

2. ura: 9.20 – 10.05

3. ura: 10.25 – 11.10

4. ura: 11.15 – 12.00

 

V podaljšanem bivanju bodo vrata odprta od 13.30 do 14.30.
Lahko si ogledate tudi popoldanske dejavnosti:

- Računalništvo v 1. razredu

računalniška učilnica, od 15.00 do 16.00

- Projekt Comenius - delavnice

učilnica zgodovine, od 14.00 do 15.30

- Košarka

velika telovadnica, od 14.30 do 16.00

- Ples Plus

mala telovadnica, od 15.00 do 16.00

- Ritmična gimnastika

velika telovadnica, od 16.00 do 17.00

 

................................................................................................................

Utrinki s koncerta


 21. 3. 2007 ob 19.00
 Koncert
  KLIČEMO POMLAD

................................................................................................................

   DRAGE UČENKE IN UČENCI, SPOŠTOVANI STARŠI!

Po nekaj letnih prizadevanjih šole, Sveta staršev in Sveta šole za ureditev šolske okolice, smo pričeli z gradnjo športnega igrišča, ki predstavlja prvo fazo urejanja celotne podobe šolskega okolja OŠ Koseze.
Obnova bo potekala v več fazah do končne podobe, ki je zasnovana z idejnim načrtom ureditve šolske okolice.
Hkrati z gradnjo šolskega igrišča se pričenja tudi gradnja stanovanjskega naselja z osmimi vila bloki, kar predstavlja veliko večjo prometno obremenitev Ledarske ulice.
Šolsko športno igrišče bo predvidoma končano do pomladi 2007.


                                          Ravnateljica šole: Ana Kuhar Režek

Sodelujte

Če želite na spletne strani šole dodati vsebino, ki bi bila zanimiva tudi za vaše sošolce, pišite Lorieti Pečoler, mentorici novinarskega krožka.
lorieta.pecoler(a)guest.arnes.si

Navodila za pripravo gradiva