Šola > Šolski koledar

Šolski koledar

3. 9. 2007

Začetek pouka

29. 10.-2. 11. 2007

Jesenske počitnice

15. 12. 2007 OŠ Koseze praznuje 30 let (nadomeščanje 24. decembra)

24. 12.-2. 1. 2008

Novoletne počitnice

31. 1. 2008

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja

8. 2. 2008

Slovenski kulturni praznik

15. in 16. 2. 2008

Informativna dneva v SŠ

18. 2.-22. 2. 2008

Zimske počitnice

24.3. 2008

Velikonočni ponedeljek

28. 4.-2. 5. 2008

Prvomajske počitnice

13. 6. 2008

Zaključek pouka za učence 9. razreda

18.-29. 6. 2008

Roki za razredne, popravne in predmetne izpite za učence 9. razreda

24. 6. 2008

Zaključek pouka za učence ostalih razredov

26. 6.-6. 7. 2008

Roki za razredne, popravne in predmetne izpite za učence ostalih razredov

20.-31. 8. 2008

Roki za razredne, popravne in predmetne izpite

 


OPOMBA: V letošnjem šolskem letu sta uvedeni dve ocenjevalni obdobji:

  • 3. 9. 2007–31. 1. 2008

  • 1. 2.–22. 6. 2008