Za učence > Tekmovanja

Tekmovanja

Predmet Šolsko tekmovanje Regijsko tekmovanje Državno tekmovanje
Logika
28. 9. 2007
/
20. 10. 2007
Biologija
Proteusovo priznanje

17. 10. 2007

/
7.12.2007
Angleščina
22. 11. 2007
/
24. 1. 2008
Kemija
Preglovo priznanje
28. 1. 2008
/
15. 3. 2008
Vesela šola
5. 2. 2008
11. 3. 2008
15. 4. 2008
Zgodovina
1. 2. 2008
/
19. 3. 2008
Slovenščina
Cankarjevo priznanje
?
?
?
Fizika
Stefanovo priznanje
4. 3. 2008
27. 3. 2007
12. 4. 2008
Matematika
Vegovo tekmovanje
20. 3. 2008
2. 4. 2008
19. 4. 2008
Geografija
26. 3. 2008
31. 3. 2008
21.4.2008