Za učence > Šolski parlament

Skupnost učencev šole in šolski parlament

Kaj je skupnost učencev šole?

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole, ki sprejme letni program šole.

Kaj je šolski parlament?

Je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole.

Ravnateljica ali mentor skupnosti učencev šole najmanj dvakrat letno skliče parlament. Pobudo za sklic lahko da tudi predstavnik oddelčne skupnosti.

Učiteljski zbor, svet staršev in svet šole pa vsaj enkrat letno obravnavajo predloge in pobude, ki so jih učenci oblikovali v skupnosti učencev šole ali na šolskem parlamentu.

   Letošnji naslov Otroškega parlamenta je Zabava – prosti čas mladih.

 

Mentorji skupnosti učencev šole so: Jasmina Mišič Vučetič, Breda Lukman, Greta Mišič, Mojca Bizjak

 

Utrinki iz parlamenta...

Prvi sestanek

Drugi sestanek

Tretji sestanek

Četrti sestanek