Za učence > Učni program

Predmetnik

Tedensko število ur po predmetih

Razredna stopnja

Predmetnik 1.r 2.r 3.r 4.r 4.r/8
Slovenski jezik 6 7 7 5 5
Spoznavanje okolja 3 3 3    
Družba       2  
Spoznavanje narave         2
Spoznavanje družbe         3
Naravoslovje in tehnika       3  
Tuj jezik – angleščina       2  
Matematika 4 4 5 5 5
Športna vzgoja 3 3 3 3 3
Likovna vzgoja 2 2 2 2 2
Glasbena vzgoja 2 2 2 1,5 2
Skupaj 20 21 22 23,5 22

Predmetna stopnja

Predmetnik 5.r/8 7.r 8.r 9.r
Slovenski Jezik 5 4 3,5 4,5
Angleški Jezik 3 4 3 3
Likovna vzgoja 2 1 1 1
Glasbena vzgoja 1 1 1 1
Spoznavanje družbe 2      
Geografija   2 1,5 2
Zgodovina   2 2 2
Državljanska Vzgoja   1 1  
Spoznavanje Narave 2      
Biologija     1,5 2
Kemija     2 2
Naravoslovje   3    
Fizika     2 2
Matematika 4 4 4 4
Tehnika In Tehnologija 1 1 1  
Gospodinjstvo   1    
Oddelčna Skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5
Športna Vzgoja 3 2 2 2
Izbirni Predmet   3/4 3/4 3/4
Skupaj 23,5 29,5 30 30