Za učence > Učni program > Dodatni in dopolnilni pouk

Dodatni in dopolnilni pouk na predmetni stopnji

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti z izbrano snovjo na zahtevnejši ravni.

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo zaradi daljše odsotnosti ali iz kakšnega drugega razloga težave z učno snovjo.

SLOVENŠČINA
DOD pouk za 8. in 9. razred
Cvetka Kalčič, petek, 7.40 - 8.25

ANGLEŠČINA
DOD pouk za 8. in 9. razred
Marina Zrna, petek, 7.40 - 8.25
DOP pouk za 8. razred
Zdenka Kregar, petek, 7.40 - 8.25

MATEMATIKA
DOD in DOP pouk za 6., 7., 8. in 9. razred

Maja Mujkič, torek, 14.00 - 14.45
Mariza Loganes, četrtek, 14.00 - 14.45

KEMIJA
DOD pouk za 8. in 9. razred
Magda Možina, četrtek, 7.40 - 8.25

FIZIKA
DOD in DOP pouk za 8. in 9. razred

Ivana Madronič Čelič, petek, 7.00 – 7.40