Za starše > Sklad šole > Doniranje in sponzoriranje

Doniranje in sponzoriranje

Donatorji

Donatorji prostovoljno prispevajo finančna sredstva v sklad. Glede na višino darovanega zneska donator pridobi priznanje.

 • Platinasti donator: več kot 2000 €
 • Zlati donator: več kot 625 €
 • Srebrni donator: več kot 200 €
 • Bronasti donator: več kot 20 €

Donatorstvo do 20 € je anonimno.

Pravice donatorjev

Imena donatorjev se objavi v publikaciji šole, ki izide v začetku šolskega leta, na spletni strani OŠ Koseze in v glasilu OŠ Koseze.
Srebrni, zlati in platinasti donatorji so vabljeni na zaključno srečanje Upravnega odbora Sklada OŠ Koseze.

Predstavnika srebrnega donatorja se imenuje v častni odbor Sklada, če je bil to vsaj trikrat. Predstavnika platinastega in zlatega donatorja se samodejno imenuje v častni odbor.

Davčne olajšave

Pravne osebe lahko donatorstvo uveljavljajo kot olajšavo pri napovedi dobička. Kot dokazilo velja donatorska pogodba, ki jo sklenejo s šolo.

Sponzorji

Bronasti sponzor

Z vložkom v višini 150 € in več pridobi naslednje pravice:

 • Objavo naziva organizacije v publikaciji šole, ki izide v začetku šolskega leta in spletni strani OŠ Koseze.
 • Možnost objave sporočilnega teksta (največ pet vrstic formata A4) v glasilu OŠ Koseze.
 • Povabilo na srečanje sponzorjev in donatorjev.
 • Po svoji presoji lahko v svojih propagandnih materialih sporoča, da je bronasti sponzor Sklada OŠ Koseze za tekoče šolsko leto.

Srebrni sponzor

Z vložkom v višini 500 € in več pridobi naslednje pravice:

 • Svetu staršev in zboru učiteljev lahko razdeli propagandno informacijo sponzorja na enem listu.
 • Objavo naziva organizacije v publikaciji šole, ki izide v začetku šolskega leta in spletni strani OŠ Koseze.
 • Objava črno belega oglasa - 1/4 strani formata v glasilu OŠ Koseze.
 • Povabilo na srečanje sponzorjev in donatorjev.
 • Možnost imenovanja predstavnika v častni odbor Sklada, če bo organizacija vsaj trikrat srebrni sponzor.
 • Po svoji presoji lahko v svojih propagandnih materialih sporoča, da je srebrni sponzor Sklada za tekoče šolsko leto.

Zlati sponzor

Z vložkom v višini 1.000 € ali več pridobi naslednje pravice:

 • Imenovanje predstavnika v častni odbor Sklada.
 • Kratka predstavitev sponzorja na svetu staršev in na zboru učiteljev. Udeležencem lahko razdeli propagandna gradiva.
 • Objavo naziva organizacije v publikaciji šole, ki izide v začetku šolskega leta in spletni strani OŠ Koseze.
 • Kratek intervju s predstavnikom sponzorja v glasilu OŠ Koseze in na spletni strani.
 • Objava črno belega oglasa - 1/2 strani formata v glasilu OŠ Koseze.
 • Povabilo na srečanje sponzorjev in donatorjev.
 • Po svoji presoji lahko v svojih propagandnih materialih sporoča, da je zlati sponzor Sklada za tekoče šolsko leto.


Pogodba

Donatorji in sponzorji morajo zaradi davčnih predpisov s šolo podpisati pogodbo o donatorstvu oz. sponzorstvu. Predlog pogodbe vam pošljemo na podlagi izjave, ki nam jo pošljete v pisni obliki na naslov:

Osnovna šola Koseze
Ledarska 23
1000 Ljubljana

Izjava (Adobe acrobat zapis, .pdf, 39 kB)

Izjava (Word for Windows zapis, .doc, 25 kB)

Kontaktna oseba je ravnateljica Ana Kuhar Režek.

Želim prispevati

 

Doniranje in sponzoriranje

Donatorji in sponzorji

 

Kontakt

Tadej Maligoj

Predsednik Sklada

tadej.maligoj(at)gmail.com

 

Zakaj sklad?

Pomoč šibkim

Nagrajevanje prizadevnih

Kvalitetnejši pouk

 

O skladu

Pravila delovanja

Upravni odbor

Realizacija

Zapisniki

22.03.2007 (36kB .doc)

19.01.2007 (36kB .doc)

19.12.2006 (40kB .doc)

4.10.2006 (43kB .doc)

6.3.2006 (33kB .doc)

15.6.2006 (39kB .doc)