Za starše > Šola za starše

Šola za starše

Starše vabimo, da obiščejo strokovna predavanja in delavnice v Šoli za starše. V letošnjem šolskem letu predlagamo naslednje teme:

  • Kako starši z vzgojo preprečujemo zasvojenost (Bogdan Polajnar) – oktober 2007

  • Kako se pogovarjamo in kako rešujemo konflikte – november 2007

  • Uporaba energetskih pijač pri mladostnikih –marec 2008

  • Vzgoja otrok v prosocialnem vedenju (Anica Mikuš Kos) – april 2008

Starši svojo udeležbo napovejo na prvih roditeljskih sestankih, nato pa bodo pisno vabljeni en teden pred srečanjem.

 

 

Kontakt

Metka Kržišnik Stagličič

Socialna pedagoginja

T: 01 500 75 06

 

Jasmina Mišič Vučetić

Psihologinja

T: 01 500 75 12

 

 

Glej tudi

Svetovalna služba