Za starše > Svet staršev

Svet staršev

Svet staršev obravnava različne vsebine o katerih poročajo otroci, njihovi starši in učitelji. Svet staršev je prostor, kjer nesoglasja in nemoč ne ostajajo prezrta, ampak skuša s skupnimi močmi prebroditi marsikatero težavo. Komunikacija med starši, učitelji in otroci je pomembno orodje v svetu staršev in daje moč reševanju problemov ter prelivanju veselih vsebin.

Svet staršev se zaveda, da so otroci srce naše šole, učitelji pa njihova kri, ki jih spodbuja, da se razvijajo v zrele odrasle. Otroci in učitelji so svetu staršev pomembni. Svet staršev namreč s svojimi močmi sooblikuje šolo, kjer se riše znanje, vije dobra volja in razprostira varen prostor za osebnostni razvoj vsakega posameznika, tako otrok, učiteljev kot staršev.

Prepričana sem, da lahko odprt pogled, prijazen pristop in iskanje rešitev veliko doprinesejo k zadovoljstvu nas vseh v tako pomembnem obdobju življenja naših otrok.

Veselimo se pogovora z vsemi.

 

Anka Stojan

predsednica sveta staršev

Glej tudi

Pravila delovanja

Kratko poročilo in program dela za š.l. 2006/07  (.doc, 30kB)

Spletno mesto Aktiva svetov staršev ljubljanskih OŠ

Obvestila

Aktiv svetov staršev ljubljanskih OŠ 10.10.2006 (.doc, 63kB)

Aktiv svetov staršev ljubljanskih OŠ 16.2.2006 (.doc, 67kB)

Aktiv svetov staršev ljubljanskih OŠ 6.12.2005 (.doc, 75kB)

Aktiv svetov staršev ljubljanskih OŠ 17.11.2005 (.doc, 49kB)

Otroško igrišče 8.12.2005

Poročila in Programi dela

Poročilo 2006/07 in Program dela 2007/08 (.doc, 31kB)

Zapisniki Svet staršev

Glej šolski blog

 

Kontakt

Anka Stojan

Predsednica Sveta

anka.stojan@stojan.org