Za starše > Svet staršev > Pojasnilo

Pojasnilo

Datum 8.12.2005

Pojasnilo o zbranih sredstvih lanskega koncerta za igrala

Spoštovani starši.

V razpravi na septembrskem svetu staršev je bilo ponovno izpostavljeno zbiranje sredstev lanskega koncerta za igrišče oz. igrala za najmlajše (ki ga/jih še vedno ni).

Igrišče je del projekta za ureditev šolskih igrišč in šolske okolice v celoti, projekt pa je finančno ocenjen na pribl. 200 mio SIT. K urejanju tega projekta bo po fazah pristopil Oddelek za izobraževanje MOL. V planu MOL za naslednje leto je predvidena ureditev obračališča za šolski avtobus in ureditev varnih poti do šole (prva faza), celoten projekt pa zajema še ureditev igrišča za najmlajše, šolsko športno igrišče in postavitev ograje.

V tem času so potekali tudi načrti investitorjev za gradnjo blokov v neposredni bližini šole. S skupno akcijo vodstva šole, sveta šole in sveta staršev ter četrtne skupnosti smo uspeli preprečiti graditev dodatnih solidarnostnih blokov (MOL), ki bi posegali že na šolsko zemljišče, se bo pa v kratkem začela gradnja 8 vila-blokov (privatni investitor).

Morda je bila formulacija namena zbiranja sredstev na koncertu napačna (takojšen nakup igral in ureditev igrišča), saj je treba zaradi nameravanega začetka gradnje res najprej urediti obračališče in parkirišče, kar zajema tudi del ograje, zaradi česar ni smiselna najprej ureditev igrišča in postavitev igral za najmlajše.

V vsakem primeru bodo zbrana sredstva 3. koncerta (462.500,00 SIT) namenjena nakupu igral (in bodo torej počakala), tako je sklenil tudi UO Sklada na svojem srečanju 10. 11. 2005. Šola že zbira informacije o ponudnikih primernih igral.

Prosim torej za potrpežljivost in zaupanje, sprotna obvestila o naših aktivnostih in stanju sredstev na skladu pa bodo objavljena na šolskih spletnih straneh.

 

Predsednica Sveta staršev

Suzana Puš Seme

Glej tudi

Pravila delovanja

Kratko poročilo in program dela za š.l. 2006/07  (.doc, 30kB)

Spletno mesto Aktiva svetov staršev ljubljanskih OŠ

Obvestila

Aktiv svetov staršev ljubljanskih OŠ 10.10.2006 (.doc, 63kB)

Aktiv svetov staršev ljubljanskih OŠ 16.2.2006 (.doc, 67kB)

Aktiv svetov staršev ljubljanskih OŠ 6.12.2005 (.doc, 75kB)

Aktiv svetov staršev ljubljanskih OŠ 17.11.2005 (.doc, 49kB)

Otroško igrišče 8.12.2005

Poročila in Programi dela

Poročilo 2006/07 in Program dela 2007/08 (.doc, 31kB)

Zapisniki Svet staršev

25.09.2007 (.doc, 59kB)

17.05.2007 (.doc, 54kB)

31.01.2007 (.doc, 50kB)

26.9.2006 (.doc, 47kB)

6.6.2006 (.doc, 51kB)

9.2.2006 (.doc, 51kB)

22.9.2005

 

Kontakt

Anka Stojan

Predsednica Sveta

anka.stojan@stojan.org