Za starše > Sklad šole > Pomoč socialno šibkim

Pomoč socialno šibkim otrokom

Do 40 % sredstev iz sklada namenimo neposredno učencem kot pomoč socialno šibkim. Učencem pomagamo pri plačilu šolskih dejavnosti, ki so plačljive:

  • tabori
  • šole v naravi
  • športni dnevi

Vloge

Prošnje za subvencije naslovite na šolsko socialno službo.

POZOR! S šolskim letom 2007/2008 je potrebno vložiti prošnje za subvencije do konca septembra 2007.
S pravočasnimi vlogami bomo lažje razporedili sredstva prek celega šolskega leta in gospodarneje upravljali donirana sredstva.

Pri oceni upravičenosti subvencije (soudeležbe sklada pri plačilu) Sklad uporablja enake kriterije kot pri ostalem subvencioniranju (učbeniki, šolska prehrana).
Upravni odbor sklada na svojih sejah potrdi predloge.

Sklad pomaga učencem v okviru višine sredstev sklada, namenjenih temu namenu.

Realizacija

Izdatke za pomoč v tekočem obdobju objavljamo v Realizaciji.

Želim prispevati

 

Doniranje in sponzoriranje

Donatorji in sponzorji

 

Kontakt

Tadej Maligoj

Predsednik Sklada

tadej.maligoj(at)gmail.com

 

Zakaj sklad?

Pomoč šibkim

Nagrajevanje prizadevnih

Kvalitetnejši pouk

 

O skladu

Pravila delovanja

Upravni odbor

Realizacija

Zapisniki

22.03.2007 (36kB .doc)

19.01.2007 (36kB .doc)

19.12.2006 (40kB .doc)

4.10.2006 (43kB .doc)

6.3.2006 (33kB .doc)

15.6.2006 (39kB .doc)