Za starše > Sklad šole > Kvalitetnejši pouk

Kvalitetnejši pouk

Do 40 % sredstev iz sklada namenimo nakupu učnih pripomočkov, za katere verjamemo, da pripomorejo h kvaliteti pedagoškega dela. Nakup krijemo v celoti ali kot dopolnilo manjkajočih sredstev.

Šola kot institucija ima omejen finančni priliv, s katerimi pokriva le stroške nakupa s strani financerja subvencioniranih učnih pripomočkov.

Realizacija

Seznam predvidenih izdatkov za nakupe objavljamo v Realizaciji.

Izbira prioritetnih nakupov

V Skladu se zavedamo pomena transparentnosti finančnega delovanja, zato skrbimo, da se vsa sredstva uporabijo namensko.

Učiteljski zbor sestavil seznam didaktične opreme, za katero učitelji menijo, da je za pouk koristna, vendar šola iz svojih sredstev ne zmore nakupa sama v celoti.

Upravni odbor odloča o prioritetah nakupov na sejah glede na sredstva, ki so temu namenjena.

Donatorstvo v blagu

Sklad vzpodbuja vse, ki imajo to možnost, da predmete s seznamov predlogov učnih pripomočkov in nagrad podarite v blagu ali da pri nakupu pomagate z ugodnejšemi nakupnimi pogoji.

Za donatorstvo v blagu se dogovorite s Tadejem Maligojem, predsednikom upravnega odbora Sklada OŠ Koseze (tadej.maligoj(a)gmail.com).

Želim prispevati

 

Doniranje in sponzoriranje

Donatorji in sponzorji

 

Kontakt

Tadej Maligoj

Predsednik Sklada

tadej.maligoj(at)gmail.com

 

Zakaj sklad?

Pomoč šibkim

Nagrajevanje prizadevnih

Kvalitetnejši pouk

 

O skladu

Pravila delovanja

Upravni odbor

Realizacija

Zapisniki

22.03.2007 (36kB .doc)

19.01.2007 (36kB .doc)

19.12.2006 (40kB .doc)

4.10.2006 (43kB .doc)

6.3.2006 (33kB .doc)

15.6.2006 (39kB .doc)