Za starše > Sklad šole > Realizacija sklada

Realizacija Sklada OŠ Koseze

2006/2007

Stanje na dan 6. junij 2007 (informativno).

  Znesek (€)
Prenos iz preteklega obdobja 6.049,63
Zbrana sredstva v obdobju 26.615,70
Porabljena sredstva v obdobju 10.366,26
Namensko zbrana sredstva (igrišče) 15.427,83
  Porabljeno
Pomoč učencem (40 %) 2.532,37
Nagrada prizadevnim (20 %) 1.650,00
Učni pripomočki (40 %) 4.357,27
Oprema igrišča (igrala, ograja) 18.077,13

2005/2006

Stanje na dan 1. september 2006.

  Znesek (€)
Prenos iz preteklega obdobja 4.626,11
Zbrana sredstva v obdobju 7.144,18
Skupaj 11.770,29
Rezervirana sredstva* 1.919,55
  Porabljeno
Pomoč učencem (40 %) 1.232,19
Nagrada prizadevnim (20 %) 2.247,76
Učni pripomočki (40 %) 2.470,69

* Določena sredstva so zbrana namensko (npr. za ureditev zunanjega šolskega igrišča na razredni stopnji).

Donatorji in sponzorji

Dosedanji večji uspehi sklada

Naš vizija je čim kvalitetnejše šolsko okolje in pouk v šoli ter omogočanje enakih možnosti za vse učence. Večji dosedanji dosežki Sklada so:

  • pomoč učencem pri šolskih in obšolskih dejavnostih (vsako leto): subvencioniranje udeležbe na taborih učencem iz socialno šibkih družin,
  • nagradni izleti za prizadevne učence (2006, 2007)
  • nakup številnih učnih pripomočkov: miza za učenca s posebnimi potrebami, bas kitara, komplet bobnov, prenosnik, video kamera, peč za keramiko, geometrijska telesa, učni pripomočki za razredno stropnjo, ... (2006, 2007)
  • ureditev zunanjega igrišča za razredno stopnjo (2007)
  • zaščita športnega igrišča z ograjo (2007)
  • sofinanciranje dvigala za gibalno omejenega učenca (2003/2004),
  • podpora projektu Šolski časopis (2003/2004),
  • pomoč projektu "Eko šola kot način življenja" (2003/2004),
  • nakup učil pri predmetih Kemija, Geografija in Zgodovina (2002/2003),

Želim prispevati

 

Doniranje in sponzoriranje

Donatorji in sponzorji

 

Kontakt

Tadej Maligoj

Predsednik Sklada

tadej.maligoj(at)gmail.com

 

Zakaj sklad?

Pomoč šibkim

Nagrajevanje prizadevnih

Kvalitetnejši pouk

 

O skladu

Pravila delovanja

Upravni odbor

Realizacija

Zapisniki

22.03.2007 (36kB .doc)

19.01.2007 (36kB .doc)

19.12.2006 (40kB .doc)

4.10.2006 (43kB .doc)

6.3.2006 (33kB .doc)

15.6.2006 (39kB .doc)