Krvavec ( 1853 m ) Kočna ( 2540 m ) Grintovec (2558 m ) Kompatela ( 1982 m ) Brana ( 2253 m ) Kamniško sedlo ( 1884 m ) Turska gora (2251 m ) Kranjska Rinka ( 2453 m ) Skuta ( 2532 m ) Kamniški vrh (1259 m ) Košutna (1974 m ) Planjava ( 2394 m ) Škarje (2141 m ) Ojstrica ( 2350 m) Velika Planina - Gradišee 1666 m )

Osnovna šola Rodica

pošta .
Osnovni podatki | Kje smo ? | Poslanstvo in vizija | Hišni red | Prehrana |
Šolska skupnost | Raziskovalne | Mlinščica | Unesco ASPnet | Eko šola | Zdrava šola | MEPI | Pokrajinska podoba kraja
Interesne dejavnosti | Indiv. govorilne ure uc. RS | Indiv. govorilne ure uc. PS | A-B turnus| URNIK ŠŠD 2012-2013 |
O knjižnici | Urnik knjižnice | Dogodki v knjižnici| Priporočamo v branje | Bralna značka 2012/2013 | Eko bralna znaeka
Ministrstvo SZŠ | Zavod RSŠ | SIO | Google | Yahoo | Najdi.si | Matkurja | Arnes | Novice za učitelje | Vreme
2003 / 2004 | 2004 / 2005 | 2005 / 2006 | 2006 / 2007 | 2007 / 2008 | 2008 / 2009 | 2009 / 2010 | 2010 / 2011 | 2011 / 2012 |
Stroka | V računalnici |

Knjižnica

small logo

O knjižnici

Knjižnica OŠ Rodica je šolska knjižnica, prvenstveno je namenjena učenkam in učencem ter strokovnim delavcem šole.
V knjižnici je na voljo leposlovje za mladino (postavljeno je po starostnih stopnjah – C, P in M) ter strokovno gradivo, ki je postavljeno po UDK sistemu, znotraj tega je poljudno ter strokovno gradivo tako za učitelje, kakor za učence.

V knjižnici je na voljo preko 20.000 enot gradiva, največ je knjižnega, od neknjižnega pa knjižnica nudi videokasete, avdiokasete, CD-je, CD-ROM-e, DVD-je, igrala ter ostalo neknjižno gradivo. V knjižnici je na voljo tudi preko 70 naslovov revij, časopisov za otroke in strokovnih revij s področja izobraževanja, pedagogike ter posameznih predmetnih področij.

V knjižnici sledimo novostim na tržišču, zato kupujemo aktualne mladinske knjige za učence in strokovne knjige za učitelje.

Prva naloga šolske knjižnice OŠ Rodica je podpora izobraževalnemu sistemu šole, v skladu s tem učenci prihajajo v knjižnico (vsaj 4- krat letno v posameznem razredu) načrtovalno in ciljno usmerjeno (knjižnična informacijska znanja). Te ure so vezane na posamezne predmete, izvajamo pa jih s pomočjo knjižničnih virov. S knjižnico želimo doseči naslednje cilje:

 • da bi učenec postal samostojen bralec za vse življenje – vseživljenjsko učenje,
 • da bi se znašel v šolski knjižnici, kasneje pa tudi v drugih tipih knjižnice,
 • da bi se zavedal, pomena informacije ter
 • da bi postal vsaj osnovno informacijsko pismen.

Pomembna naloga naše knjižnice je tudi motiviranje za branje leposlovja učencev in učenk.

Poleg tega pa je knjižnica tudi prostor, kjer prirejamo razstave ob različnih priložnostih, srečanja s pisatelji (predvsem ob zaključku bralne značke) in različne druge aktivnosti.

Šolska knjižnica je torej prostor učenja, prostor raziskovanja ter prostor, kjer vsakdo lahko najde »svojo« knjigo.

 

Knjižnični red šolske knjižnice OŠ Rodica

 

V knjižnici vas pričakuje bibliotekarka Sabina Burkeljca.

 

 

 

 

Urnik knjižnice

Knjižnica je odprta

od ponedeljka do petka
7.30-8.45
med glavnim šolskim odmorom ter
od 11.30 do 14.00

 

 

 

 

 

   
   

 

 
   
   
 
| ©2003 OŠ Rodica