Krvavec ( 1853 m ) Kočna ( 2540 m ) Grintovec (2558 m ) Kompatela ( 1982 m ) Brana ( 2253 m ) Kamniško sedlo ( 1884 m ) Turska gora (2251 m ) Kranjska Rinka ( 2453 m ) Skuta ( 2532 m ) Kamniški vrh (1259 m ) Košutna (1974 m ) Planjava ( 2394 m ) Škarje (2141 m ) Ojstrica ( 2350 m) Velika Planina - Gradišee 1666 m )

Osnovna šola Rodica - projekti

Osnovni podatki | Kje smo ? | Poslanstvo in vizija | Hišni red | Prehrana |
Šolska skupnost | Raziskovalne | Mlinščica | Unesco ASPnet | Eko šola | Zdrava šola | MEPI | Pokrajinska podoba kraja
Interesne dejavnosti | Indiv. govorilne ure uc. RS | Indiv. govorilne ure uc. PS | A-B turnus| URNIK ŠŠD 2012-2013 |
O knjižnici | Urnik knjižnice | Dogodki v knjižnici| Priporočamo v branje | Bralna značka 2012/2013 | Eko bralna znaeka
Ministrstvo SZŠ | Zavod RSŠ | SIO | Google | Yahoo | Najdi.si | Matkurja | Arnes | Novice za učitelje | Vreme
2003 / 2004 | 2004 / 2005 | 2005 / 2006 | 2006 / 2007 | 2007 / 2008 | 2008 / 2009 | 2009 / 2010 | 2010 / 2011 | 2011 / 2012 |
Stroka | V računalnici |

Projekti

small logo

Vključeni smo v državne in mednarodne projekte:
Eko šola kot način življenja (koordinatorica Mateja Vidmar), posebno pozornost namenjamo varovanju okolja v najširšem smislu.
Zdrava šola (koordinatorica Sonja Koželj Juhant), pri katerem poleg povečane skrbi za telesno zdravje skrbimo za zdrave medosebne odnose. Tudi letos v tem projektu poteka podprojekt Jabolko v šoli (koordinatorica Sonja Koželj Juhant), ki bo trikrat tedensko otrokom ponujal jabolka brezplačno.
Unesco mreža šol (Vilma Vrtačnik Merčun), ki vključuje delo v mednarodnih projektih Dediščina v rokah mladih in ENO Environment Online in nacionalnih projektih Naše domačije in Meja.
Mednarodno priznanje za mlade ( Darinka Šmit Bahčič in sodelavke)


Strokovni delavci bomo v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo izvajali še naslednja projekta:
• Razvojno aplikativni projekt Razvoj didaktike na področju procesa ocenjevanja znanja.
• Inovacijski projekt Biblioterapija kot preventivna dejavnost v šoli.
• Inovacijski projekt Obogatitveni programi za nadarjene učence.

Po uspešni prijavi na razpisu Ministrstva za šolstvo in šport bomo izvajali še projekt Hura, prosti čas. V okviru projekta bomo učencem ponudili športno-rekreativne dejavnosti v času jesenskih in zimskih počitnic ter v jeseni in spomladi izvajali program pohodništva. Koordinator projekta je prof. Boštjan Posedi.

Do konca leta 2009 bomo izpeljali še dejavnosti, ki jih na osnovi razpisa financira Občina Domžale: vrstniška mediacija, debatni klub, preventivne dejavnosti z mladimi kot način boja proti drogi in podpora založništvu.

Rezultate projektov bomo predstavili:
• na strokovnih srečanjih, festivalih in prireditvah,
• v strokovnih revijah, internetu in drugih medijih,
• ob drugih prireditvah.

Zdrava šola

OŠ Rodica je leta 1998 na osnovi razpisa vstopila v nacionalno mrežo Zdravih šol. V Sloveniji mrežo Zdravih šol spremlja, spodbuja, strokovno podpira in koordinira Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. Delo v projektu Zdrava šola na nivoju šole usmerja projektni tim, ki je sestavljen iz predstavnikov pedagoških delavcev, staršev, učencev, lokalne skupnosti in pristojne zdravstvene službe.

Eko šola

OŠ Rodica sodi v družino eko šol, katerih cilj je osveščanje učencev o pomembnosti pozitivnega odnosa do vsega, kar je naravno in neokrnjeno, sem pa sodi jasen odnos do vplivov človekovih aktivnosti v okolju (poseganje v naravo, energija, odpadki, onesnaževanje zraka in vode) in poskusih njihovega reševanja. Šola je s pripravami za pridružitev k projektu začela sredi novembra 1996. K uresničevanju ciljev eko šole so se pridružili vsi naši učitelji s svojimi načrti, v katerih je vsak za svoje področje predvidel izpeljavo izbranih okoljskih vsebin.

Mreža UNESCO ASPnet šol

V šolskem letu 2003/2004 se Osnovna šola Rodica aktivno vključuje v mrežo UNESCO ASPnet šol. Na podlagi uresničevanja ciljev UNESCA, ki uveljavlja kulturo miru in nenasilja ter skrb za ohranitev našega skupnega planeta, se povezujemo v slovensko mrežo UNESCO ASPnet šol. V mednarodno mrežo UNESCO Associated Schools Project Network (ASPnet), ki je bila ustanovljena 1953, je danes vključenih 170 držav po vsem svetu, deset let že tudi Slovenija. Centralni sedež UNESCO ASPnet je v Parizu.

Podoba kraja

V šolskem letu 2000/2001 smo sodelovali v razvojnem projektu Zavora RS za šolstvo “Vrednotenje podobe kot osnovnega sporočila o lastnostih pokrajine pri pouku geografije”. Projektno nalogo smo naslovili “Pokrajinska podoba domačega kraja”.

Učna pot ob Mlinščici

Učna pot ob Mlinščici poteka ob strugi Kamniške Bistrice in ob njeni desnoobrežni Mlinščici severno od Domžal. Na učni poti doživimo utrip živahnosti obeh vodotokov, opazujemo številne sledove izrabe Mlinščice v preteklosti in spoznamo izrabo vodne moči danes. Umetno strugo Mlinščice so naši predniki z izredno natančnostjo zgradili že pred več kot 300 leti.

Šola in preprečevanje nasilja

Ko smo se pred leti pričeli ukvarjati s problemi nasilja, je marsikdo razumel, da smo šola, kjer je nasilja veliko.

NEKATERA DEJSTVA, KI JIH NOBENA ŠOLA NE BI SMELA PREZRETI

Šolska skupnost učencev

Program dela v šolskem letu 2008/09.

 

MEPI - Mednarodno priznaje za mlade Slovenija

KAJ JE TO? To je program, ki ti omogoča dejavno in ustvarjalno preživljanje prostega časa.

KOMU JE NAMENJEN? Mladim med 14. in 25. letom, ki si želijo novih znanj in izkušenj, prijateljev, uspeha in zadovoljstva ter priznanja z mednarodno veljavo.

KAJ VKLJUČUJE? Učenje novih spretnosti, prostovoljno delo, rekreativni šport in pustolovsko odpravo.

| ©2004 OŠ Rodica