Krvavec ( 1853 m ) Kočna ( 2540 m ) Grintovec (2558 m ) Kompatela ( 1982 m ) Brana ( 2253 m ) Kamniško sedlo ( 1884 m ) Turska gora (2251 m ) Kranjska Rinka ( 2453 m ) Skuta ( 2532 m ) Kamniški vrh (1259 m ) Košutna (1974 m ) Planjava ( 2394 m ) Škarje (2141 m ) Ojstrica ( 2350 m) Velika Planina - Gradišee 1666 m )

Osnovna šola Rodica - projekti

Osnovni podatki | Kje smo ? | Poslanstvo in vizija | Hišni red | Prehrana |
Šolska skupnost | Raziskovalne | Mlinščica | Unesco ASPnet | Eko šola | Zdrava šola | MEPI | Pokrajinska podoba kraja
Interesne dejavnosti | Indiv. govorilne ure uc. RS | Indiv. govorilne ure uc. PS | A-B turnus| URNIK ŠŠD 2012-2013 |
O knjižnici | Urnik knjižnice | Dogodki v knjižnici| Priporočamo v branje | Bralna značka 2012/2013 | Eko bralna znaeka
Ministrstvo SZŠ | Zavod RSŠ | SIO | Google | Yahoo | Najdi.si | Matkurja | Arnes | Novice za učitelje | Vreme
2003 / 2004 | 2004 / 2005 | 2005 / 2006 | 2006 / 2007 | 2007 / 2008 | 2008 / 2009 | 2009 / 2010 | 2010 / 2011 | 2011 / 2012 |
Stroka | V računalnici |

Unesco ASP

small logo

 

UNESCO ASPnet Slovenija

 

Šola: OSNOVNA ŠOLA RODICA

E-naslov: os-rodica@guest.arnes.si

Naslov spletne strani: www2.arnes.si/~osljro2s/

 

Središče, v katero je šola vključena: LJUBLJANA

 

KULTURNA DEDIŠČINA NAŠEGA KRAJA

 

 

Šolski UNESCO klub predstavlja filme:

Skrijmo se!

Kako so v Mlinščici prale naše babice? (1. del)

Kako so v Mlinščici prale naše babice? (2. del)

TV Rodica

Mlinščica – posvojeni spomenik OŠ Rodica

 

 

UNESCO CILJI

 

 
 • Uveljaviti kulturo miru in nenasilja.
 • Naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma - planeta Zemlja.
 • Naučiti se živeti skupaj in deliti med seboj.

 

 

UNESCO IDEALI
 1. Človek, ki je zmožen sodelovati in deliti z drugimi v korist večje enakovrednosti in enakopravnosti ter skupnega preživetja na istem planetu.
 2. Načrtno vplivanje na mlade ljudi, da bi v njihovih glavah in srcih krepili znanje in pripravljenost za medsebojno sprejemanje in prijateljsko povezovanje kljub mnogoterim drugačnostim.
 3. Spoznavanje, učenje in vzgajanje za medsebojno sprejemanje in spoštovanje drugačnosti, sodelovanje in solidarnostno pomoč .
 4. Misli, čuti in deluj globalno in lokalno.
ŠTIRI OBVEZNE TEME
 1. Svetovni problemi in vloga sistema Združenih narodov pri njihovem reševanju.
 2. Človekove pravice , demokracija, strpnost in sodelovanje.
 3. Medkulturno učenje (preučevanje drugih dežel in kultur na lokalni in nacionalni ravni - organiziranje »Festivala narodov« v šoli, spoznavanje kulturne ali naravne dediščine UNESCA World Haritage, povezovanje s šolami v tujini).
 4. Okoljski problemi in interdisciplinarno reševanje.
ŠTIRJE DELORSOVI STEBRI IZOBRAŽEVANJA
 1.  Prvi steber: Učiti se, da bi vedeli.
  • V novem tisočletju se spreminja vsebina poučevanja: učitelj pomaga učencem izbirati in osmišljati informacije okrog njega, učiti, kako se učiti, odpirati medpredmetna problemska področja, npr. skrb za okolje, za zdravje, obvladovanje konfliktov …,
  • proces poučevanja se enakomerno porazdeli med šolo, delo in prosti čas,
  • okrepi se učenje socialnih in etičnih veščin,
  • strogo vodene aktivnosti se menjavajo s spontanimi individualnimi iniciativami,
  • učiteljeva najvažnejša vloga je motivirati za vsebine.
 2. Drugi steber: Učiti se, da bi znali delati.
  • Učimo se in razvijamo svoje sposobnosti za ravnanje v konkretnih praktičnih razmerah,
  • navajamo na skupinsko delo,
  • poudarjamo osebno predanost delu.
 3. Tretji steber: Učiti se, da bi znali živeti skupaj.
  • Učimo se o sebi in drugih, učimo se spoštovanja sebe in drugih,
  • razvijamo strpnost do vseh vrst drugačnosti,
  • učimo se reševati konflikte skozi dialog,
  • učimo se učinkovitega samoizražanja in komuniciranja z drugimi,
  • učimo se skupaj, od vseh, iz različnih kulturnih izkušenj,
  • učimo se živeti z naravo in
  • učimo se živeti skupaj in deliti med seboj (z družino, prijatelji in drugimi).
 4. Četrti steber: Učiti se biti.
  • Izobraževanje prispeva k celovitemu razvoju vsakega posameznika (k njegovemu duševnemu in telesnemu razvoju, čustvovanju, smislu za lepoto, k osebni odgovornosti in duhovnim vrednotam).
  • Učimo se, da bi postali modri, da bi znali koristno in pravilno uporabljati svoje znanje in sposobnosti, da se zavemo, kdo smo v odnosu do drugih.
  • Učimo se kontrolirati svoje obnašanje, spoštovati druge ljudi in razvijati sočutje do njih.
NAČELA UNESCO ASPnet ŠOL
 1. Načelo celovitosti šole.
 2. Načelo medsebojne povezanosti in soodvisnosti med predmeti.
 3. Načelo podpiranja interesov in sposobnosti učencev in učiteljev.
 4. Načelo menjave - delimo si znanje, strokovno pomoč, prijazno besedo.
 5. Načelo spremenljivosti - ničesar ni dokončno, vse se da spremeniti.
 6. Načelo aktualizacije prioritet, kdaj damo prednost učenju, zabavi...
 7. Načelo kakovosti medsebojnih delovnih odnosov (povej-posvetuj se-pridruži se-uči se od spretnejših).
 8. Načelo odgovornosti za svoja ravnanja in soodgovornosti za skupne rezultate.
 9. Načelo timskega dela med učitelji različnih strok, sodelovanje med učenci in starši.
 10. Načelo dialoga - probleme znotraj šol in širše se učimo odpirati v strpnih dialogih.
 11. Načelo medsebojnega spoštovanja - spoštovanja kulturne raznolikosti kot resničnega bogastva.
 12. Načelo ustvarjalnosti - izgrajevanje miru skozi stališča, vedenja in kreativne aktivnosti.
 13. Načelo solidarnosti - solidarnostne aktivnosti na lokalnem, nacionalnem ali mednarodnem nivoju.
VZGOJA ZA KULTURO MIRU

Ni poti do miru, MIR JE POT (Mahatma Gandhi). Ta pot je naša skupna pot. Sestavljena je iz ciljev, vsebin in nalog ter prostora učnega dogajanja, v katerem je ključen vsak posameznik.

Desetletje 2001-2010 je Mednarodno desetletje kulture miru.

Temeljne prvine vzgoje za kulturo miru:

 1. Razvijanje slehernega posameznika, njegove identitete. Trikotna naveza med: jaz do sebe, jaz do svoje narodne pripadnosti in kulture, jaz do svoje državljanske pripadnosti.
 2. Razvijanje nacionalne identitete in medkulturna vzgoja.
 3. Vzgoja za demokratično državljanstvo.
 4. Učenje o človekovih pravicah in njihovo uveljavljanje.
 5. Vzgoja za sposobnost življenja s konflikti in reševanje teh na nenasilne načine.
 6. Vzgoja za hitrejše uveljavljanje vrednot: namesto egoizma - solidarnost, namesto slepe poslušnosti - kritično mišljenje, namesto nacionalizma, šovinizma - medkulturno izobraževanje, namesto dominacije moškega - enakopravnost spolov, namesto človeka kot gospodarja sveta - vzgoja ekološke zavesti in globalne odgovornosti.
 7. Socialno učenje o družbi, v družbi, kako živeti skupaj.
 8. Vzgoja za kulturo miru kot metoda učenja in dela: demokratizacija učenja, avtonomija in odgovornost učenca v učnem procesu, sodelovalno učenje in samopreverjanje.
 9. Varovanje in ohranjanje človekovega življenjskega prostora: varovanje naravnih in kulturnih vrednot ter zagotavljanje zdravega okolja za bodoče rodove.
 10. Vzgoja za kulturo miru kot proces vseživljenjskega učenja.
UNESCO HIMNA

TI DO CIGNAŠ UNESCO, besedilo: Mojka Mehora Lavrič, glasba Aleš Lavrič

Naše misli neskončne so, brezmejne kakor nebo,

sanje naj pričarajo iz pesmi stkano mavrico

in ta melodija je napev otroških želja,

k soncu širi krila,

na njih naj ponesem te tja, kjer je sreča doma.

U – N – E – S – C – O , up to the sky we can go!

U – N – E – S – C – O , love to the people we show!

Kot galebi, ki prek valov se vedno vračajo domov,

nevidne niti nas vežejo na naš domači krov.

Ljubim sonce, nebo in čas, ki svobodni so kot jaz

in le eno si želim,

da za srečo, ljubezen in mir ne bo nikdar ovir.

U – N – E – S – C – O, love to the people we show!

U – N – E – S – C – O!

U – N – E – S – C – O, up to the sky we can go!

U – N – E – S – C – O!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
| OŠ Rodica [7. 7. 2008]