Krvavec ( 1853 m ) Kočna ( 2540 m ) Grintovec (2558 m ) Kompatela ( 1982 m ) Brana ( 2253 m ) Kamniško sedlo ( 1884 m ) Turska gora (2251 m ) Kranjska Rinka ( 2453 m ) Skuta ( 2532 m ) Kamniški vrh (1259 m ) Košutna (1974 m ) Planjava ( 2394 m ) Škarje (2141 m ) Ojstrica ( 2350 m) Velika Planina - Gradišee 1666 m )

Osnovna šola Rodica

Osnovni podatki | Kje smo ? | Poslanstvo in vizija | Hišni red | Prehrana |
Šolska skupnost | Raziskovalne | Mlinščica | Unesco ASPnet | Eko šola | Zdrava šola | MEPI | Pokrajinska podoba kraja
Interesne dejavnosti | Indiv. govorilne ure uc. RS | Indiv. govorilne ure uc. PS | A-B turnus| URNIK ŠŠD 2012-2013 |
O knjižnici | Urnik knjižnice | Dogodki v knjižnici| Priporočamo v branje | Bralna značka 2012/2013 | Eko bralna znaeka
Ministrstvo SZŠ | Zavod RSŠ | SIO | Google | Yahoo | Najdi.si | Matkurja | Arnes | Novice za učitelje | Vreme
2003 / 2004 | 2004 / 2005 | 2005 / 2006 | 2006 / 2007 | 2007 / 2008 | 2008 / 2009 | 2009 / 2010 | 2010 / 2011 | 2011 / 2012 |
Stroka | V računalnici |

Šolska prehrana

small logo

Prehrana

Vsi učenci praviloma prejemajo šolsko malico, zajtrk, kosila, in popoldansko malico pa tisti, ki to želijo.

Cena šolske malice je 0,80 € za obrok (nesubvencioniran), cena kosila od 1. do 5.razreda 2,30 €, od 5. do 9. razreda 2,70 €, za občasne odjemalce pa 2,80 €. Učencem v jutranjem varstvu lahko ponudimo zajtrk po 0,40 €, v podaljšanem bivanju pa tudi popoldansko malico po 0,90 € za obrok.

Če otroka ni v šoli, vas prosimo, da prehrano odjavite po telefonu (72-19-530) ali e-pošti ( os-rodica@guest.arnes.si ) v tajništvo šole do 8.30 ure zjutraj . Sporočeno odjavo obrokov bomo upoštevali pri obračunu prehrane v naslednjem mesecu, odšteli bomo ceno živil (celotno ceno malice in 65% cene kosila in popoldanske malice).

Za ustrezno otroško prehrano skrbita organizatorka šolske prehrane Meta Maček in vodja kuhinje Jože Lekan .

Tudi letos boste starši lahko uveljavljali subvencijo za šolsko prehrano skladno s pravilnikom, podrobnejšimi kriteriji in po postopku, ki ga je sprejel svet šole. Šola bo pri dodelitvi sredstev upoštevala zlasti:

 • prejemanje denarne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
 • prejemanje in višino otroškega dodatka,
 • dolgotrajnejšo socialno problematiko družine (bolezen, odvisnost, nenadne nesreče..),
 • spremembe stanja v družini po izdaji odločbe o otroškem dodatku (nov član, nesreča, brezposelnost,…)

Komisija bo na podlagi števila prispelih vlog, njihovega rangiranja ter razpoložljivih sredstev določila upravičence ter višino subvencije. Šola praviloma subvencionira šolsko malico. Če menite, da ste upravičeni do regresa, oddajte pisno vlogo s priloženo zahtevano dokumentacijo v tajništvo šole do 30. septembra. O rešitvi vloge boste starši pisno obveščeni . Področje subvencioniranja šolske prehrane in urejanje drugih pomoči koordinira šolska pedagoginja Tjaša Kranjc .

Subvencijo za šolska kosila lahko uveljavljate na Centru za socialno delo v Domžalah.

JEDILNIK 

Jedilnik smo preselili na http://sites.google.com/site/osrodica/Home/osnovna-sola-rodica---jedilnik

 
| ©2003 OŠ Rodica