oRodicM.gif (1357 bytes)

OŠ RODICA

POKRAJINSKA PODOBA DOMAČEGA KRAJA

 

OBRTNE IN DRUGE DEJAVNOSTI

 

 

 

v_25m.jpg (12959 bytes)

 

Ob strugi Mlinščice v Srednjih Jaršah je na tem mestu že pred 140. leti obratovala kovačija, ki je za pogon kovaških strojev izkoriščala 1 vodne moči Mlinščice, 3 pa tedanji Kraljev mlin. Staro tradicijo nekdanje Juhantove kovačije v Srednjih Jaršah Juhantovi nadaljujejo še danes, Kraljev mlin pa je prenehal obratovati leta 1959.

v_27m.jpg (12989 bytes)

Stara gostilna Bunkež v Srednjih Jaršah je ena od številnih gostinskih obratov na našem območju. Ime je dobila po tem, ko je imel stari lastnik navado reči: “Tem tko nabunkov kot mulca!”

 

Ob industriji se je na območju Domžal in okolice ob pobudi obrtnikov in podpori občine nadpovprečno razvila obrtna dejavnost, ki je kmalu postala najmočnejša panoga. Po številu obratovalnic samostojnih obrtnikov na 1000 prebivalcev je bila občina Domžale (po podatkih iz leta 1992) na tretjem mestu v Sloveniji (28,2 obratovalnic na 1000 prebivalcev).

Gostinskih obratov je največ na Viru, na Rodici je najbolj znana Pivnica Adam Ravbar, v Spodnjih Jaršah Penzion in restavracija Tilia, v Srednjih Jaršah Gostilna Bunkež in v Zgornjih Jaršah restavracija Majčev dvor.

v_43m.jpg (11620 bytes)

 

 

Penzion in restavracija Tilia v Spodnjih Jaršah razpolaga s 70 sedeži za goste in 20 prenočišči.

 

v_44m.jpg (13698 bytes)

V nekdanjem Majčevem dvorcu obratuje restavracija Majčev dvor, ki nudi gostom 350 notranjih sedežev in 19 prenočišč.

Ob glavni cesti Ljubljana-Celje, na Breznikovi ulici, je v zadnjih letih zrasel nov poslovno-prodajni center, ki je pomemben za širše območje. Podobno velja tudi za Napredkov prodajni center v Zgornjih Jaršah, kjer je centralno skladišče in diskont ter Svetovalno prodajni studio Ideja tovarne Induplati. Trgovinska, gostinska, obrtna in druga dejavnost sta se zgostili tudi ob glavni cesti Ljubljana-Celje na Viru.

v_26m.jpg (11600 bytes)

Na Rodici, ob glavni cesti Ljubljana-Celje, je v zadnjih letih nastal nov Poslovno prodajni center Breza, ki se spreminja v nakupovalno središče, pomembno za širšo regijo.

Med ostalimi središčnimi funkcijami naših naselij naj omenimo še izobraževalne in nekatere druge pomembne ustanove v naših naseljih. Na Viru sta dve vzgojni enoti Vrtca Domžale, pošta, banka, sedež Krajevne skupnosti Toma Brejca in Območna obrtna zbornica Domžale. Na Rodici je poleg OŠ Rodice posebna OŠ Roje in enota Vrtca Domžale, v Grobljah pa Oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete in Kulturni dom. V Srednjih Jaršah je sedež Krajevne skupnosti Jarše Rodica in Župnijskega urada Jarše, v Zgornjih Jaršah pa banka in dvorana v Majčevem dvoru, ki gosti razne prireditve (podobno kot dvorana Kulturnega doma v Grobljah).

v_77m.jpg (11600 bytes)

v_78m.jpg (11600 bytes)

v_79m.jpg (11600 bytes)

Kulturni dom v Grobljah

Oddelek Biotehniške fakultete v Grobljah

Župnijski dom v Srednjih Jaršah

V terciarnih dejavnostih, ki vključujejo storitve, promet, trgovino in turizem, je v naših naseljih zaposlenega povprečno 19,4 % aktivnega prebivalstva (največ v Zgornjih Jaršah: 23,1 % in najmanj na Količevem: 15,6 %). V kvartarnih dejavnostih (kultura, šolstvo, zdravstvo, socialno skrbstvo, znanost in državna uprava) je zaposlenih 21,5 % aktivnega prebivalstva (največ na Količevem: 32,8 % in najmanj v Srednjih Jaršah: 16,8 %). V primerjavi s slovenskim povprečjem je v terciarnih dejavnostih pri nas zaposlenih manj ljudi (slovensko povprečje je 28 % leta 1993), v kvartarnih dejavnostih pa je delež približno enak slovenskemu povprečju (20,8 %).