oRodicM.gif (1357 bytes)

OŠ RODICA

POKRAJINSKA PODOBA DOMAČEGA KRAJA

 

VODOVJE - MLINŠČICA

 

 

v_20m.jpg (12577 bytes)

 

 

vm_57m.jpg (13133 bytes)

 

Mlinščica pri opuščenem Zalokarjevem mlinu v Zgornjih Jaršah, ki je obratoval do 1952.

Osolinov mlin v Srednjih Jaršah je obratoval do oktobra 2000.

Na levem in desnem obrežju Kamniške Bistrice so ljudje že pred stoletji zgradili mlinščice, ob katerih sta bili zelo razširjeni dejavnosti mlinarstvo in žagarstvo. Kasneje se je na vodno pogonsko moč oprla zgodnja industrializacija Kamniškobistriške ravni. Levoobrežna Mlinščica je speljana iz Kamniške Bistrice v bližini naselja Volčji Potok (340 m) in teče skozi naselja Hudo, Radomlje, Škrjančevo, Količevo, Vir in Podrečje (304 m), kjer se izlije v Račo, ta pa se v Domžalah pod Šumberkom po približno 800 metrih izlije v Kamniško Bistrico. Na tej Mlinščici je v preteklosti obratovalo sedem mlinov in pet žag.

Desnoobrežna Mlinščica, ki je speljala od Homca (320 m) do Male Loke pri Dragomlju (282 m), v dolžini okoli 9 km, poteka čez naše kraje: Zgornje, Srednje in Spodnje Jarše ter Rodica. Na njej je pred stotimi leti obratovalo 13 mlinov in 5 žag, kar pomeni povprečno en vodni obrat na pol km. Za vsak vodni objekt so v strugi Mlinščice zgradili umetne padce ali tako imenovane “šume”. Še posebno na gosto so bile vodne naprave postavljene na našem območju. Tako je od Zgornjih Jarš do Rodice, v razdalji 1,5 km, še pred 50. leti obratovalo 5 mlinov in 2 žagi. Ker je na tej razdalji 10 metrov višinske razlike, je povprečni padec na našem ožjem območju za vsako vodno napravo znašal 1,7 metra. Vodni padec je bil še pred 50. leti polno izkoriščen. Drugače je danes. Vsi mlini in žage so opuščeni. Zadnji mlin, ki je prenehal obratovati v oktobru leta 2000, je bil Osolinov mlin v Srednjih Jaršah.

v_21m.jpg (18783 bytes)

vm_67m.jpg (10182 bytes)

Vodno kolo male Klemenčeve elektrarne v Spodnjih Jaršah

Jez in rešetke Dolganove elektrarne na Rodici

Prihodnost izrabe vodne moči Mlinščice se danes kaže v majhnih vodnih elektrarnah. Pred 13. leti sta bili na našem območju zgrajeni in občasno obratujeta dve manjši vodni elektrarni, v nekdanjem Slabičevem mlinu pa naprave za proizvodnjo električne energije še usposabljajo. Dolganova elektrarna, ki stoji na mestu nekdanje Hojakove žage na Rodici, proizvaja električno energijo za domače potrebe, nekaj pa jo oddaja v električno omrežje. Občasno se vrti vodno kolo male Klemenčeve elektrarne, ki proizvede nekaj malega električne energije za domače potrebe. Ker se nahaja le 70 metrov pod Slabičevim mlinom, za njeno obratovanje niso uspeli pridobiti ustreznih dovoljenj, saj se ob obratovanju dvigne gladina vode in za 20 % zmanjšuje moč Slabičevi turbini. Možnosti za izkoriščanje vodne moči Mlinščice v prihodnosti so torej le na obstoječih, dobro ohranjenih padcih ob opuščenih mlinih in žagah.