Krvavec ( 1853 m ) Kočna ( 2540 m ) Grintovec (2558 m ) Kompatela ( 1982 m ) Brana ( 2253 m ) Kamniško sedlo ( 1884 m ) Turska gora (2251 m ) Kranjska Rinka ( 2453 m ) Skuta ( 2532 m ) Kamniški vrh (1259 m ) Košutna (1974 m ) Planjava ( 2394 m ) Škarje (2141 m ) Ojstrica ( 2350 m) Velika Planina - Gradišee 1666 m )

Osnovna šola Rodica

pošta .
Osnovni podatki | Kje smo ? | Poslanstvo in vizija | Hišni red | Prehrana |
Šolska skupnost | Raziskovalne | Mlinščica | Unesco ASPnet | Eko šola | Zdrava šola | MEPI | Pokrajinska podoba kraja
Interesne dejavnosti | Indiv. govorilne ure uc. RS | Indiv. govorilne ure uc. PS | A-B turnus| URNIK ŠŠD 2012-2013 |
O knjižnici | Urnik knjižnice | Dogodki v knjižnici| Priporočamo v branje | Bralna značka 2012/2013 | Eko bralna znaeka
Ministrstvo SZŠ | Zavod RSŠ | SIO | Google | Yahoo | Najdi.si | Matkurja | Arnes | Novice za učitelje | Vreme
2003 / 2004 | 2004 / 2005 | 2005 / 2006 | 2006 / 2007 | 2007 / 2008 | 2008 / 2009 | 2009 / 2010 | 2010 / 2011 | 2011 / 2012 |
Stroka | V računalnici |

Poslanstvo in vizija

aktualna razstava

Drage učenke in dragi učenci, spoštovani starši, cenjeni učitelji!

Uspešno smo zaključili šolsko leto 2008/2009 in že smo pred pričetkom novega. Novo obdobje vedno določajo novi cilji, nova pričakovanja in dobre želje. Vse našteto raste na predhodnih izkušnjah, na prepletanju odnosov med vsemi vključenimi v šolski vsakdan, ki je na vso srečo vedno živahen, dan za dnem drugačen in prinaša izzive.

Izziv bo nedvomno tudi šolsko leto 2009/2010, v katerem sicer ne pričakujemo večjih programskih novosti. Čas je, da se številne spremembe na šolskem področju nekoliko umirijo in omogočijo več ustvarjalnega nemira, inovativnosti, sodelovanja in novega učenja.

Šolanje otrok je proces, ki skupaj z njihovim razvojem in odraščanjem prinaša prijetne izkušnje, včasih pa tudi težave. Posluh za posameznikove posebnosti, specifične učne in vzgojne potrebe je nujnost, ki ji sodobna šola mora slediti in se temu ustrezno strokovno razvijati. Da pa bi dosegli optimalno skrb za otroka, je pomembno izhajati iz obstoječih dobrih izkušenj, dobro medsebojno sodelovati, odprto in kulturno komunicirati ter kar se da hitro pristopiti reševanju težav.

Odrasli smo otrokom dolga leta pomembna podpora in vzor, preko katerega se učijo palete socialnih spretnosti, reševanja konfliktov, soočanja s težavami, tolerance do drugačnih. Tako se učijo odgovornosti - do sebe in drugih ljudi, do svojega dela in učenja, do okolja in prihodnosti. Vse to je za življenje vsaj toliko pomembne kot dobre šolske ocene. Vabim vas, da z optimizmom vstopimo v novo šolsko leto. V šoli imamo za delo in učenje večinoma dobre pogoje, izobražene in zavzete učitelje ter vedoželjne učence. Glede na število učencev pa se nam povečuje prostorska stiska. Sicer pa je šola letos dočakala popolno prenovo telovadnice, šolskega vhoda in dela inventarja.

Na šolsko uspešnost vpliva več dejavnikov, še posebej in predvsem spodbudno in varno učno okolje, kjer vsak učenec lahko in zmore soustvarjati svoj učni napredek. Trudili se bomo, da bomo tak učni prostor sooblikovali vsi skupaj - učitelji, starši in učenci Osnovne šole Rodica.


Ravnateljica:
Milena Vidovič

NAŠE POSLANSTVO

Iskati pozitivno v vsakem otroku, mu pomagati odpreti oči, srce in razum ter skupaj s starši ali skrbniki razvijati njegove najboljše lastnosti, da:
se bo znal in želel učiti,
se bo sposoben vključiti v nadaljnje izobraževanje,
bo spoznaval sebe in izrabil svoje prednosti,
bo znal živeti in delati v skupnosti.

VIZIJA ŠOLE

Želimo si biti dobra šola.
In kakšna šola to je?
Takšna, da so njeni učenci, ko jo zapuščajo,
bolj radovedni, ustvarjalni in odgovorni kot takrat, ko vanjo vstopajo.

 

 

 
| ©2005 OŠ Rodica