Krvavec ( 1853 m ) Kočna ( 2540 m ) Grintovec (2558 m ) Kompatela ( 1982 m ) Brana ( 2253 m ) Kamniško sedlo ( 1884 m ) Turska gora (2251 m ) Kranjska Rinka ( 2453 m ) Skuta ( 2532 m ) Kamniški vrh (1259 m ) Košutna (1974 m ) Planjava ( 2394 m ) Škarje (2141 m ) Ojstrica ( 2350 m) Velika Planina - Gradišee 1666 m )

Osnovna šola Rodica

Osnovni podatki | Kje smo ? | Poslanstvo in vizija | Hišni red | Prehrana |
Šolska skupnost | Raziskovalne | Mlinščica | Unesco ASPnet | Eko šola | Zdrava šola | MEPI | Pokrajinska podoba kraja
Interesne dejavnosti | Indiv. govorilne ure uc. RS | Indiv. govorilne ure uc. PS | A-B turnus| URNIK ŠŠD 2012-2013 |
O knjižnici | Urnik knjižnice | Dogodki v knjižnici| Priporočamo v branje | Bralna značka 2012/2013 | Eko bralna znaeka
Ministrstvo SZŠ | Zavod RSŠ | SIO | Google | Yahoo | Najdi.si | Matkurja | Arnes | Novice za učitelje | Vreme
2003 / 2004 | 2004 / 2005 | 2005 / 2006 | 2006 / 2007 | 2007 / 2008 | 2008 / 2009 | 2009 / 2010 | 2010 / 2011 | 2011 / 2012 |
Stroka | V računalnici |

Tekomovanja iz znanja v š. l. 2009/2010

small logo

Tekmovanja iz znanja

Tekmovanja iz znanja bodo potekala v skladu s koledarjem tekmovanj v šolskem letu 2009/2010. Priprave učencev bodo potekala v okviru rednega pouka, dodatnega pouka, individualne in skupinske pomoči, pogovrnih ur, mentorstva učitlejev ter domačega dela. Učenci se bodo lahko vključili v naslednja tekmovanja:

Vegovo priznanje – Matematični kenguru

Priprave za tekmovanje potekajo v okviru dodatnega pouka oziroma samostojnega učenja matematike. Delo usklajuje in načrtuje Darja Žankar, sodelujejo učitelji matematike in razredni učitelji.

Računanje je igra

K tekmovanju povabimo učence 2. in 3. razreda. Tekmovanje vodi Simona Gomboc, sodelujejo učiteljice razrednega pouka.

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje

Poteka za učence 8. in 9. razreda ter posebej od 2. do 7. razreda. Priprave nanj potekajo v okviru pouka in dodatnega pouka iz slovenščine. Tekomovanje koordinira Tatjana Holy Kovačič.

Tekmovanje za Pregljevo in Stefanovo priznanje

Poteka za učence 8. in 9. razreda. Priprave tečejo v okviru pouka in dodatnega pouka. Zadolžena za izvedbo sta učitelja kemije (M. Vidmar) in fizike (D.Smole, D. Žankar).

Tekmovanje iz angleškega jezika

bo potekalo za učence 9. razreda. Priprave nanj potekajo v okviru pouka in dodatnega pouka. Izvedli bomo šolsko in državno tekmovanje. Vodja je Darinka Šmit Bahčič.

Za učence od 4. do 9. razreda devetletke bo potekalo tekmovanje za angleško bralno značko (EPI). Tekmovanje vodi A. Pavlin.

Učenci bodo lahko sodelovali v tujejezični bralni znački Knjižni molj – koordinator je Darinka Šmit Bahčič.

Evropski dan jezikov in mednarodni projekt Pomladni dan bo koordinirala Irena Lapanje.

Učenci bodo sodelovali še v e-twinning projektu, ki ga bosta vodila Tjaša Grobin in Marko Drobne.

Tekmovanja iz nemščine se bodo udeležili učenci, ki se jezik učijo kot drugi tuj jezik. Organizator M. Mesesnel.

 

Logika in razvedrilna matematika

V tekmovanje so vključeni učenci od 5. do 9.razreda. Dejavnost vodi Vilma Grilj, priprave potekajo v interesni dejavnosti. 

Tekmovanje iz znanja geografije

Za učence od 7. do 9. razreda, organizator je Marko Drobne. Učence pripravlja v okviru dodatnega pouka in ur za individualno in skupinsko pomoč.

Tekmovanje za Proteusovo priznanje

Vključeni so učenci 8. in 9. razreda, pripravljejo se v okviru dodatnega pouka, vodi jih Danica Volčini.

Debatni turnirji

Vključeni bodo učenci od 7. do 9. razreda. Vodja je Irena Lapanje, učenci pa se pripravljajo v okviru debatnega krožka.

Cici vesela šola

Za učence 1. triade bomo tekmovanje organizirali, vodi ga F. Čeh.

Bistroum

Za učence 4., 5. in 6.fttt6 razreda, vodi ga. Sonja Koželj Juhant.

Turizmu pomaga lastna glava

Tekmovanje organizira Turistična zveza Slovenije, sodeluje ekipa, ki jo pripravljajta Ana Medved in Draga Jeretina Anžin.

Tekmovanje mladih tehnikov

Tekmovali bomo v kategoriji ARG – lov na lisico, ki ga organizira Darja Žankar in v raziskovalnih nalogah.

National Geographic Junior
Tekmovanje je namenjeno učencem 4. razreda, vodi ga S. Koželj Juhant

Mladi zgodovinarji v okviru ZPMS koordinira in vodi ga V. Vrtačnik Merčun, učenci sodelujejo z raziskovalnimi nalogami.

Mladi raziskovalci v Gibanju znanost mladini pri zvezi za tehnično kulturo Slovenije
Za učence od 7. do 9. razreda, mentor in koordinator je ga. Vilma Vrtačnik Merčun (raziskovalne naloge), za maljše je koordinator Sonja Koželj Juhant, ki bo skrbela tudi za organizacijo regijskega srečanja mladih raziskovalcev.

Male sive celice
Tekmovanje – kviz, ki poteka v organizaciji RTV Slovenija.Učence bo pripravljala jih mentorica Tjaša Grobin.

Športna tekmovanja
V organizciji ŠŠD se bodo učenci vključevali v različna športna tekmovanja. Koordinator tekmovanj je g. Marjan Tancik, sodelujejo učitleji-mentorji, nosilci posameznih dejanvosti.

 

 
  14. 10. 2008
   
 
| ©2003 OŠ Rodica