oRodicM.gif (1357 bytes)

OŠ RODICA

POKRAJINSKA PODOBA DOMAČEGA KRAJA

 

LEGA DOMAČEGA KRAJA

 

 

 

 

zm1.jpg (88050 bytes)

 

 

 

 

Naša domača pokrajina se nahaja severno od mestnega naselja Domžale in je del gosto poseljene Kamniškobistriške ravni, ki leži v severovzhodnem delu Ljubljanske kotline ob reki Kamniški Bistrici, po kateri nosi ime. Razprostira se od Kamnika (390 m nm.v.) na severu do reke Save (270 m) na jugu. Na severu jo omejujejo južna pobočja visokogorskih Kamniško-Savinjskih Alp, na vzhodu slemena in vmesne doline Posavskega hribovja. Ravninska pokrajina se na severozahodu stika s Kranjskim poljem, na jugu pa jo reka Sava loči od Ljubljanskega polja.

Izsek iz karte Slovenije, merilo 1 : 550 000 ( Geografski atlas za osnovno šolo, DZS, Ljubljana, 1998, str. 12)

 

zm2.jpg (47037 bytes)

Kamniškobistriška ravan je ravnina, iznad katere se v severnem delu ob strugi Kamniške Bistrice dviga le osamelec Homški hrib (394 m), v južnem delu pa gozdnati Soteški hrib (405 m). Na zahodu se razprostira do osamelcev Rašice (641 m) in Koseškega hriba (467 m).

V ožje šolsko območje sodijo naselja Zgornje, Srednje in Spodnje Jarše ter Rodica na desnem bregu Kamniške Bistrice in Vir ter Količevo na levem bregu. Nahajajo se v nadmorski višini od 317 metrov (Zgornje Jarše) do 307 metrov (Vir).

Izsek iz karte v merilu 1 : 50.000

(Atlas Slovenije, Geodetski zavod Slovenije, MK, Ljubljana, 1996, list 107)