Prehrana

Natisni
Šola pripravlja malice za vse učence in kosila za tiste, ki se nanj naročijo, prav tako nudimo tudi popoldansko malico.
Stroške šolske prehrane plačajo starši preko položnic oz. trajnega naloga.
V primeru odsotnosti učenca lahko starši prehrano do 8.00 ure odjavijo v tajništvu, kjer se napiše uradni zaznamek in opravi vnos v Lopolis.
Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, pravočasno odjavi šolsko prehrano učitelj, ki organizira dejavnost. Za primere šole v naravi in naravoslovne tedne odjavi šolsko prehrano pomočnik ravnatelja.
Cena šolske prehrane:
    Malica: 0,80 EUR
    Kosilo:  1. - 4. r.: 2,25 EUR
        5. - 9. r.: 2,55 EUR
    Popoldanska malica: 0,80 EUR (0,40 EUR od 1. do 5. razreda)
Copyright 2013, Osnovna šola III Murska Sobota
Piškotki - Izjava o varovanju osebnih podatkov - preberi več...
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free