Povezanost šole s krajem in širšim okoljem

Natisni

Šola se bo skozi celo šolsko leto povezovala z okoljem, v katerem deluje. Učenci bodo sodelovali na kulturnih in drugih prireditvah v različnih ustanovah ter se udeleževali raznih humanitarnih akcij - shodi, zbiralne in očiščevalne akcije. Pomembno vlogo bo imelo tudi sodelovanje z vrtci - obiski otrok v šoli in obratno. Kot vsa leta do sedaj se bo tudi v tem šolskem letu nadaljevalo sodelovanje na različnih področjih z Zavodom RS za šolstvo, posebno pa z OE M. Sobota, bomo sodelovali na področju razvijanja strokovnosti vzg.-izobr. procesa in drugih oblik medsebojnega sodelovanja. Z MŠŠ pa bomo sodelovali predvsem na področju zagotavljanja pogojev, ki izhajajo iz šolske zakonodaje. Sodelovali bomo še z MO Murska Sobota, Zvezo društev prijateljev mladine Murska Sobota (skupnost učencev, počitniške dejavnosti), Zavodom za zaposlovanje Murska Sobota, s Centrom za socialno delo M. Sobota, s Centrom za sluh in govor Maribor, z dispanzerjem za psihohigieno otrok in mladostnikov Murska Sobota, s šolskim dispanzerjem, s šolsko zobno ambulanto, s Pedagoškim inštitutom Ljubljana, z Republiškim izpitnim centrom Ljubljana, s Policijsko postajo M. Sobota, s Kriznim centrom M. Sobota, z osnovnimi in srednjimi šolami ter mediji (predvsem lokalnimi).

Šola odpira vrata tudi različnim društvom oz. ustanovam, upokojencem naše mestne četrti Partizan in drugim, ki jim solidarno pomagamo izvesti različne aktivnosti.

Copyright 2013, Osnovna šola III Murska Sobota
Piškotki - Izjava o varovanju osebnih podatkov - preberi več...
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free