Eko šola

Natisni
 
 
 
   

ŽIVIMO ZDRAVO - VARUJMO NARAVO!
 
V Sloveniji poteka projekt, ki se imenuje "EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA", v okviru društva DOVES. Projekt Ekošola kot način življenja je program, ki uvaja načrtno in celostno okoljsko vzgojo v osnovne in srednje šole skladno z metodologijo 7 korakov, ki jih lahko primerjamo z ISO standardi 14001. V program se vključuje šola kot celota: učitelji, učenci, vodstvo šole, svet šole, svet staršev in predstavniki lokalnih oblasti.

Zavedanje, da bodo današnji učenci lahko vplivali in sprejemali pomembne odločitve že v bližnji prihodnosti, je eno od temeljnih načel Ekošole kot načina življenja. Projekt je namenjen načrtnemu okoljskemu osveščanju in izobraževanju. Ekošola poveča zavest in skrb za človeka vključno z varovanjem zdravja, graditvijo medsebojnih odnosov, skrbi za okolje in naravo. Skratka celostno gradi človeka za prihodnost.

Glavni cilj slovenske ekošole je vzgoja otroka in mladostnika, da bi mu skrb za okolje in naravo postala del življenja.

Ostali cilji so:
• vzgoja za okoljsko odgovornost,
• razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoč pri odpravi revščine,
• vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko predelane hrane, pitniki, gibanje),
• spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej,
• učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
• povezovanje okoljskih vprašanj z ekonomskimi in socialnimi,
• povezovanje med ekošolami doma, v okviru EU in širše.

Za izpeljavo ciljev okoljskega izobraževanja izbira zanimive metode dela ter učencem pomaga uporabiti znanje, ki so osvojili pri pouku, za reševanje vsakdanjega življenja. Vsako leto najuspešnejše šole prejmejo mednarodno priznanje - ekozastave. OŠ III Murska Sobota ga prejema že od leta 2003.

SLOGAN OŠ III MURSKA SOBOTA: ŽIVIMO ZDRAVO - VARUJMO NARAVO!
Naš poglavitni cilj je vzgoja za okoljsko odgovornost.

Koordinatorki: Mira Pojbič Vöröš in Silva Klanfar

Še naprej bomo intenzivno delali na področju varovanja in skrbi za okolje ter učence ozaveščali o pravilnem ravnanju in življenju v okolju. Vsebine dela in področja programa Ekošola v osnovi ostajajo nespremenjeni, prednostna področja so energija, odpadki, voda.

Copyright 2013, Osnovna šola III Murska Sobota
Piškotki - Izjava o varovanju osebnih podatkov - preberi več...
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free