Skupnost učencev

Natisni
 
Za uveljavljanje svojih interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v skupnost učencev, katere izvršilni organ je šolski parlament. Mentorica skupnosti učencev je Simona Mavrič Kustec.
 
Skupnost učencev šole sprejme letni program dela in opravlja naslednje naloge:
 
  • preko predstavnikov sodeluje pri oblikovanju koncepta vzgojnega načrta šole,
  • opozarja na dosledno izvajanje pravil hišnega reda,
  • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s poukom, dnevi dejavnosti, ekskurzijami, interesnimi dejavnostmi, prehrano, prireditvami itd.,
  • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev,
  • sodeluje pri pripravi prireditev, predvsem pri novoletnem bazarju in organizira predajo ključa,
  • oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem ob zaključku šolskega leta,
  • oblikuje pravila za boljšo medsebojno komunikacijo med učenci ter med učenci in odraslimi, enkrat letno poda poročilo o svojem delu svetu staršev,
  • sodeluje v programu eko šole,
  • sodeluje v aktivnostih v zvezi z ugotavljanjem kakovosti pri vzgojno-izobraževalnem delu,
  • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Copyright 2013, Osnovna šola III Murska Sobota
Piškotki - Izjava o varovanju osebnih podatkov - preberi več...
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free