Skrb za učence

Natisni

SKRB ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE IN VARNOST UČENCEV

1. Zdravstveno varstvo šolarjev
Zdravstveno varstvo je ena izmed pomembnejših usmeritev dela osnovne šole in vsebuje neposredno varstveno in vzgojno komponento. Vzgojni del te naloge z ustreznimi vzpodbudami za primeren zdravstveni razvoj realizirajo vsi učitelji skladno z vsebinami učnega načrta, posebej pa poudarjamo naslednja področja:
športna vzgoja, biologija, gospodinjstvo, prometna vzgoja in prehranjevanje.
Drugi del na področju zdravstvenega varstva pa izvaja Zdravstveni dom. Šolski dispanzer opravlja vse preventivne in kurativne zdravstvene storitve:
- sistematske preglede za učence 1., 3., 8. razreda,
- preglede šolskih novincev pred vstopom v šolo in
- vsa obvezna cepljenja.

2. Zobozdravstveno varstvo
je organizirano v šolski zobni ambulanti. Obsega preventivo in kurativo. Poudarek je zlasti na preventivni zdravstveni dejavnosti.

3. Sanitarno higienski nadzor na naši šoli opravlja Zavod za socialno medicino in higieno ter Republiška uprava za inšpekcijske službe.

4. Pomen prehrane za zdravo življenje
Prehrana v veliki meri vpliva na zdravje in delovno sposobnost človeka. Še poseben pomen pa ima pravilno uravnovešena prehrana v dobi razvoja, saj je eden najosnovnejših temeljev za zdrav telesni in duševni razvoj otroka.
Učencem nudimo dnevne obroke (malica, kosilo), ki ustrezajo otrokovim potrebam.

5. Prometna varnost - VARNA POT V ŠOLO

Otroci morajo biti v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in skrbi. Za njihovo varnost pa smo dolžni poskrbeti odrasli.

Vsaka vzgoja se začne najprej doma - tudi prometna. To pomeni, da za otrokovo varnost najprej poskrbijo starši. V skladu z novim zakonom o varnosti cestnega prometa je potrebno posebno skrb nameniti varovanju otrok. Zakon določa, da morajo učenci 1. razredov imeti spremstvo v šolo in domov. Spremljevalci so poleg odraslih oseb lahko tudi otroci, stari od 10 do 14 let, vendar le s soglasjem staršev otroka, ki spremstvo potrebuje. (Obrazec za soglasje dobijo v šoli.)

Otroci morajo ponoči in ob zmanjšani vidljivosti med hojo po cesti nositi na vidnem mestu odsevnik - kresničko. Učenci 1.r. pa morajo v šolo in iz nje nositi rumeno rutico okrog vratu.

Otrok do 14. leta starosti mora imeti med vožnjo s kolesom, ali ko ga kot potnika vozimo na kolesu ali kolesu s pomožnim motorjem, na glavi kolesarsko čelado.

Otroci se usposobijo za vožnjo kolesa, opravijo teoretični in praktični del kolesarskega izpita (praviloma v 5.r.) in dobijo kolesarsko izkaznico. Zaradi varnosti drugih učencev vožnje s kolesom ali s kolesom s pomožnim motorjem v šolo ne priporočamo. Za učence iz Rakičana in Pušče je organiziran prevoz s šolskim avtobusom in kombijem, učenci iz mesta pa v šolo prihajajo peš. Prihajanje v šolo z rolkami, rolerji itd. ni dovoljeno.

V zakonu je pomembna novost, ki šoli daje možnost, da ob prihodu v šolo in odhodu večjega števila otrok, zbranih na enem mestu, poskrbi za varnost otrok s pomočjo prostovoljcev. Zato prosimo, da svojo pripravljenost za spremstvo učencev sporočite vodstvu šole.

Za storjene prekrške prometnih predpisov mladoletnikov so odgovorni starši oz. skrbniki.

6. Varstvo pred požarom, elementarnimi nesrečami

Da bi se učenci in zaposleni kar najbolje pripravili na morebitne nesreče, bomo tudi to šolsko leto izvedli krajšo vajo evakuacije z vsemi pripadajočimi aktivnostmi.

 

NAJ PRIJAZNA BODO JUTRA,
NAJ BO VAREN VSAK NOV DAN!

Copyright 2013, Osnovna šola III Murska Sobota
Piškotki - Izjava o varovanju osebnih podatkov - preberi več...
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free