Bolnišnični oddelek

Natisni


 
V bolnišnični oddelek osnovne šole so vključeni otroci s kratkotrajnimi obolenji in boleznimi, dolgotrajno bolni otroci in težko bolni otroci. V tem oddelku se izvaja program osnovne šole. Delo poteka v manjši skupini, pogosto zaradi bolezni ali zdravljenja tudi individualno. Aktivnosti posameznega otroka so, v dogovoru z zdravnikom oz. medicinskim osebjem, po obsegu in kompleksnosti prilagojene njegovim zmožnostim ter v sosledju s podajanjem učne snovi v otrokovi matični šoli. Pri samem šolskem delu in drugih aktivnostih ima pomembno vlogo motivacija, saj se bolni otroci zaradi strahu glede bolezni in poteka zdravljenja težje zberejo.

Cilji bolnišničnega vzgojno-izobraževalnega dela so predvsem: preprečevanje prekinitve šolskega dela, osmišljanje in obogatitev dnevov v bolnišnici ter lažje sprejemanje bolezni in bivanja v bolnišnici. Pri tem imajo pomembno vlogo ustvarjalne dejavnosti, ki so sestavni del bolnišničnega zdravljenja. Učno delo in druge aktivnosti potekajo v spodbudnem okolju in tako, da spodbujajo njegovo ustvarjalnost in samostojnost.

Pri delu z bolnim otrokom je nujna komunikacija med zdravnikom, medicinskim osebjem in bolnišničnim učiteljem. Še posebej je pomembno sodelovanje med bolnišničnim učiteljem in starši. Bolnišnični učitelj jih seznani s cilji, načinom in obsegom bolnišničnega šolskega dela ter sproti obvešča o sodelovanju njihovega otroka pri šolskem delu.


Copyright 2013, Osnovna šola III Murska Sobota
Piškotki - Izjava o varovanju osebnih podatkov - preberi več...
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free