Organizacijska shema

Natisni
Ravnateljica šole:
Sonja Čerpnjak
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole.
Pomočnica ravnateljice:
Ana Balažic
Poslovna sekretarka:
Julijana Klement
Računovodstvo:
VIZ Murska Sobota, Miran Rantaša
Svetovalna služba:
Dominika Sraka - psihologinja
Drugi strokovni delavci:
Bojan Kuprivec, računalničar - org. inf. dejavnosti
Zlatka Horvat, knjižničarka
Milena Vigali, skrbnica učbeniškega sklada
Dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami izvajajo mobilne specialne pedagoginje OŠ IV.
Spremljevalke za pomoč gibalno oviranim učencem:
Zdenka Maučec Slavic
Jasna Balažic
Maša Sabotin
Informator:
Anita Meško
Kuhinjsko osebje:
Malice in kosila pripravljajo: kuharja Tomaž Rajh in Simon Zver ter Marjana Zelko in Danijela Kerec          
Vzdrževalci:
Tomislav Ružič, Drago Žerdin,
Branko Šebjan (športna dvorana od 17. ure naprej)
Čistilke:
Mira Muršič, Cvetka Cener, Anica Dervarič, Danica Janžek, Katja Dervarič, Špela Peček, Vesna Čuk
Javna dela:
Romske pomočnice: Jožica Horvat
Psihologinja: Brina Vlaj
Copyright 2013, Osnovna šola III Murska Sobota
Piškotki - Izjava o varovanju osebnih podatkov - preberi več...
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free