Šolska skupnost učencev

Natisni
 

ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV
 
Za uveljavljanje svojih interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v šolsko skupnost, katere izvršilni organ je šolski parlament.
Skupnost učencev šole sprejme letni program dela in opravlja naslednje naloge:
• preko predstavnikov sodeluje pri oblikovanju koncepta vzgojnega načrta šole,
• skrbi za dosledno izvajanje pravil hišnega reda,
• zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s poukom, dnevi dejavnosti, ekskurzijami, interesnimi dejavnostmi, prireditvami itd.,
• spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev,
• sodeluje pri pripravi prireditev,
• oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
• oblikuje pravila za boljšo medsebojno komunikacijo med učenci ter med učenci in odraslimi,
• preko predstavnikov sodeluje v programu eko šole,
• sodeluje v aktivnostih v zvezi z ugotavljanjem kakovosti pri vzgojno-izobraževalnem delu,
• opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

 

Copyright 2013, Osnovna šola III Murska Sobota
Piškotki - Izjava o varovanju osebnih podatkov - preberi več...
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free