Marko Kern
Marijana Cuderman
Marijana & Marko

Alpinistični smuki

Alpinistično smučanje predstavlja nadgradnjo turnega smučanja v visokogorju, ki se odvija na večjih strminah (nad 45°) oziroma bolj izpostavljenih pobočjih, kjer vsak zdrs ali padec predstavlja resno nevarnost. (Borut Črnivec)

Vrhovi so urejeni po abecednem redu gora, kjer ti smuki potekajo. Številne dodatne opise v gorniškem dnevniku, ki spodaj niso zajeti, si oglej s pomočjo iskanja.