Marko Kern
Marijana Cuderman
Marijana & Marko

Malo špičje, SZ stena, poziranje (28.4.2010)