HIDROGEOGRAFIJA
| NAVODILA | KAZALO | NALOGE | LITERATURA| <<<< |
 
 
 
 

 
 
Jezera

Jezera so globeli na kopnem, zapolnjene s stoječo vodo, ki nimajo neposrednega stika z morjem - jih obkroža kopno. Največkrat so sladkovodna. Več kot 60 % jezer na svetu leži v Kanadi. Največje jezero na svetu je Kaspijsko jezero (271 tisoč km2), najgloblje je Bajkalsko jezero (1741 m), najbolj slano je Mrtvo morje (332 ‰).

Nastanek jezer - jezera so različnega nastanka, različnih oblik in velikosti. Neprestano se spreminjajo (zasipavanje, izhlapevanje, zaraščanje). Več >

Pomen jezer:

  • So vodni zbiralniki za oskrbo prebivalstva in gospodarstva (industrija, hidroenergetska izraba, kmetijstvo, ribolov, prometna funkcija, turistična izraba...).
  • Umetna jezera so regulator vodnih tokov ("raztezna posoda" za visoke vode in sušna obdobja).
  • Imajo blažilni vpliv na podnebje (zmanjševanje temperaturnih nihanj, vpliv na vlažnost)... Več >

Onesnaževanje jezer postaja vedno večji problem. Poruši se naravno ravnovesje, izgublja se vloga jezer v pokrajini, preveč vode izrabijo za namakanje, veliki onesnaževalci so tudi neurejena kanalizacija, industrija, intenzivna kmetijska proizvodnja itd. Več >

 

 

Mokrišča


Mokrišča so območja, na katerih občasno ali stalno zastaja voda. Pojavljajo se v številnih oblikah, za vse pa je značilna prisotnost vode. Voda je lahko sladka, polslana ali slana, stalna ali presihajoča. Zemljo lahko popolnoma prekriva, ali pa sega le tik do površja tal.

Pomen mokrišč

Prav vse naštete oblike mokrišč imamo tudi v Sloveniji. Nekdaj so ljudje mokrišča obravnavali kot zemljišča brez vsake vrednosti, zato so jih izsuševali in spreminjali. Sredi prejšnjega stoletja pa smo začeli odkrivati njihov velik pomen za življenje na Zemlji, zato jih danes poskušamo zavarovati. Ker so sposobna zadržati ogromne količine vode, igrajo neprecenljivo vlogo pri preprečevanju poplav. So rezervoarji, ki skozi vse poletje napajajo reke in podtalne vodne tokove, iz katerih črpamo vodo tudi ljudje. Voda, ki se pretaka skozi mokrišča, se fizikalno in biološko očisti do te mere, da ponovno postane pitna. Mokrišča blažijo sušo in poleti hladijo okolico. Ob preudarni rabi so vir dobrin (ribe, les, krma, šota, trstičje, kmetijski pridelki). Mokrišča so najbolj pestri ekosistemi na Zemlji... Več >

 

 
PREBERI