HIDROGEOGRAFIJA
| NAVODILA | KAZALO | NALOGE | LITERATURA| <<<< |
 
 
 
 

 
 
Morja in oceani

Oceanom in morjem pripada kar 97% vse vode na Zemlji. Trije oceani in številna stranska morja sestavljajo velikansko sklenjeno vodno gmoto, ki prekriva kar 71% našega planeta. Pomembno vlogo pri povezovanju oceanov, morij in zalivov imajo morske ožine in prekopi.

Vse reliefne depresije ("luknje") je v daljni preteklosti zalila voda. Ker je dež izpiral mineralne in rudninske snovi v te ogromne kotanje, so vode slane. Ogromne površine slane vode predstavljajo oceani, manjša imenujemo morja. Morska vodna površina na zemeljski obli je povezana. Vodne površine, ki so obdane s kopnim svetom, imenujemo jezera. Nekatera med njimi so tudi slana.

Vodne gmote v oceanih in morjih se ves čas premikajo na površju in v globinah. Morska voda se giblje v obliki valovanja, morskih tokov in bibavice.


 

 

 
PREBERI