HIDROGEOGRAFIJA
| NAVODILA | KAZALO | NALOGE | LITERATURA| <<<< |
 
 
 
 

 
 
Tekoče vode

Ko so se v geološki zgodovini morja "umaknila", se je za njimi izoblikovala mreža tekočih voda, med katere prištevamo reke in potoke. Dolžina površinskih rečnih tokov v Sloveniji znaša 26989 km (1330 m/km2). Reka z vsemi svojimi pritoki tvori porečje, ki je del večjega rečnega sistema.

Tekoče vode zbirajo in odvajajo padavinsko vodo; nekaj jo izhlapi, nekaj jo porabijo rastline ali jo vpije prst. Za nastanek in obnavljanje tekoče vode - vodnatost je pomembno, da je količina padavin večja od izhlapevanja in pronicanja vode v podzemlje. Za pretok reke je pomemben tudi strmec reke.

Vodno stanje v rekah čez leto niha, kar imenujemo rečni režim. Na visok in nizek vodostaj najbolj vpliva podnebje (deževja, kopnenje snega, taljenje ledu ipd).

 

 

 
PREBERI