VIRI IN LITERATURA

 
 

 

 

 

Avtor

Mojmir Mosbruker

IV. osnovna šola Celje

 


Večina besedil in fotografije so povzeti iz omenjenih virov. Učna gradiva kot celota, izbor, oblika, vsebina prilog, strukturiranost ter didaktični principi, tehnike in metodični redosled so avtorsko delo.

Grafični in tekstovni material je uporabljen v skladu s Skupnim sporazumom o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 54/16). Sprotno navajanje posameznih virov je zaradi didaktične in vizualne preglednosti izpuščeno. Gradiva so namenjena izključno v izobraževalne namene.

 

 

 

Viri in literatura:

 1. Atlas sveta (1993). Ljubljana: MK.
 2. Bat, M. et. al. (2003). Tekoče vode: Vodno bogastvo Slovenije. Ljubljana: ARSO.
 3. Belec, B. (1977). Osnove fizične geografije, del 2. Maribor: PA.
 4. Filipović, I. Hidrogeografija skripta. URL http://www.scribd.com/doc/92861897/Hidrogeografija-skripta
 5. Fotografije Mateja Vraniča na URL http://www.matejvranic.com
 6. Geografija (1993). Šolska enciklopedija. Ljubljana: TZS.
 7. Geografija (2001). Dudenovi tematski leksikoni. Ljubljana: Učila.
 8. Kolbezen. M. (1998). Hidrografija Slovenije. V: Geografija Slovenije. Ljubljana: Slovenska matica.
 9. Kolenc, Otič, Vovk (1997). Sodobni svet, Učbenik GE7. Ljubljana: Modrijan.
 10. Kunaver, J. et al. (1998). Obča geografija. Učbenik za I. letnik SŠ. Ljubljana: DZS.
 11. Okolje za boljši jutri. Slovenska hidrosfera. Projekt dijakov Gimnazije Bežigrad na URL http://slo-hidrosfera.eu.pn/index.php/onesnazevanje-jezer
 12. Pojmi in fotografije na brskalniku Google URL https://www.google.si
 13. Različni prispevki na URL http://www.geografija.hr
 14. Riđanović, J. (1993). Hidrogeografija. Zagreb: Školska knjiga.
 15. Senegačnik, Drobnjak, Otič (1999). Živim v Sloveniji. Ljubljana: Modrijan.
 16. Terensko delo (1992). Več avtorjev. Ljubljana: ZRSŠŠ.
 17. Varley C., Miles L. (1993). Geografija - šolska enciklopedija. Ljubljana: TZS.
 18. Verdev, H. (2011). Raziskujem Slovenijo 9. Ljubljana: Rokus Klett.
 19. Vovk Korže, A. (1999). Hidrogeografija: študijsko gradivo. Maribor: PF.
 20. Vovk Korže, A. (2000). Hidrogeografija: vaje. Maribor: PF.
 21. Zbirka prosojnic - Fizična geografija. Tržič: Učila.