N A V O D I L A

 
 
 

 


Učno gradivo je sestavljeno iz petih enot. Vsaka učna enota ima naslov in osrednjo vsebino, do podrobnosti in zanimivosti pa dostopaš z aktivnimi povezavami (linki). Fotografije ponazarjajo učno gradivo, velikokrat pa so nosilke osnovnih informacij. Na razpolago imaš aktivno povezavo na literaturo in vire, s katerimi si lahko pomagaš. V vsaki enoti so pripravljene naloge za delo. V njih so podani standardi (smotri, cilji - kaj znaš) učenja ter naloge, ki jih boš opravil.


Navodila:

  • Informativno prelistaj spletne strani. Uporabljaj aktivne povezave, s katerimi se premikaš po učnem gradivu.
  • Preberi razlago, pregledaj vsa pojasnila in ponazoritve.
  • V vsaki učni enoti sproti rešuj naloge in snov zapiši v zvezek.
  • Za pojasnila zahtevnejših gradiv ti je na voljo pomoč.
  • Učno gradivo preštudiraj in si ga čim več zapomni. Ker je gradivo obsežno, si zapomni samo ključne pojme v posameznih vsebinskih enotah. Za lažjo orientacijo v učnem gradivu imaš pripravljen zapis, ki si ga smiselno dopolni z izpiski. Če stvar "zaškripa", pozorno preberi učno gradivo še enkrat.

 


Kako se pametno učiti?

  


Pomen znakov:

oglej si zanimive medmrežne povezave

<<<< puščice za vračanje na uvodno stran

naloge (rešitve priloži k zapisom snovi)