MORJA IN VODOVJE NA KOPNEM

 

| NAVODILA | KAZALO | LITERATURA | AVTOR |      
 
 

 

 
 

Voda je osnovna in najpomembnejša prvina za življenje. Je pomemben geomorfološki preoblikovalec in sredstvo, ki omogoča in povezuje naravne ter družbene dejavnike pokrajine v celoto. Voda v naravi neprestano kroži. Na Zemlji se voda pojavlja v tekočem, trdnem in plinastem agregatnem stanju.

Hidrogeografija je veda o prostorski razmestitvi in vplivu vode na geografsko okolje. Ukvarja se z lastnostmi, gibanjem in učinki vodovja.

Ker je predmet opazovanja obsežen, se strokovnjaki specializirajo na potamologijo (proučevanje rek), limnologijo (proučevanje jezer), glaciologijo (proučevanje ledenikov), hidrogeologijo, vedo o podzemnih vodah in na oceanografijo (proučevanje oceanov).  

 

MORJA IN OCEANI

Na Zemlji je 71% vodnih povšin in tretjina kopnega sveta. Večino vodnih površin zajemajo morja in oceani. Morska voda ima posebne lastnosti. Ogromne vodne površine se premikajo v obliki valovanja, morskih tokov in bibavice.

 

VODE NA KOPNEM

Voda se na kopnem nahaja v jezerih, prosto teče v rekah, se premika v podzemlju ali preobražena "lebdi" v ledenikih. Vsako izmed območij voda ima svoje značilnosti in zakonitosti.

 

POMEN VODA IN SKRB ZA NJIHOVO OHRANJANJE

Voda je v našem bivanju na tem planetu nenadomestljiva. Zaradi izrednega pomena, mora skrb za ohranjanje čistih in uporabnih voda in vodnih virov, postati osrednja skrb nas vseh... Več >

 

 


  vode - ARSO (podatki, aktualno, besedila)

 

 
PREBERI