ONESNAŽEVANJE VODA

 
 

 

 

 


 

Na našem planetu je sladke vode le nekaj odstotkov, dostopne pa še precej manj. V zadnjih 100 letih se je poraba (pitne ali sladke) vode povečala za šestkrat. Neprecenljivega pomena pa so tudi morja... 

 

Tekoče vode

Čistost tekočih voda je določena s posebno  zakonodajo. Pri ocenjevanju stopnje onesnaženosti rek razlikujemo štiri kakovostne stopnje. V 1. stopnjo sodijo neoporečne vode, ki jih označujem kot čista pitna voda, v 2. stopnjo tiste, ki so uporabne s kloriranjem, to je delno onesnažena voda. V 3. stopnjo sodijo za pitje neuporabne vode, to so tehnološke vode, ki so uporabne v industriji in sodijo pod onesnaženo vodo. V 4. stopnjo sodijo popolnoma  onesnažene vode ali mrtve reke.

 

Podtalnica

Največji onesnaževalec podzemnih voda je kmetijstvo. Problem je tudi količina razpoložljive vode. Zmanjšuje se zaradi pretiranega namakanja, regulacije (površinska voda hitreje odteka) in podnebnih sprememb (sušna obdobja).

 

Morje

Morje onesnažujejo v glavnem: pomorski promet, komunalne odplake, industrijske in rudniške odplake, spiranje s kmetijskih površin, vnos tujerodnih vrst, izlivi nafte in olj, nekontroliran ribolov, turizem.

 

Jezera

Po jezerih poteka živahen promet. Ribolov in vodna oskrba (z jezersko vodo se npr. oskrbujejo v New Yorku, Tokiu, Moskvi in Parizu) sta pomembni dejavnosti, ki potekata na jezerih, obenem pa se v jezera stekajo velike količine odpadnih voda. Turistična vloga jezer je razvita po vsem svetu. Predvsem v sušnih območjih Azije, Afrike, Severne Amerike in Avstralije vodo jezer uporabljajo za namakanje kmetijskih površin. Oobnavljanje vode v jezerih je zelo počasno, zato so jezera med bolj občutljivimi ekosistemi, v katerih se kopičijo onesnažene vode.

 

 

Poznamo tri glavne vire onesnaževanja: industrija, kmetijstvo in gospodinjstva. Industrija porabi četrtino načrpane vode. Predelovalna industrija vodo onesnažuje s strupenimi snovmi in težkimi kovinami, rudarstvo in gradbeništvo s sedimenti in kislinami, proizvodnja hrane pa z organskimi snovmi. Ker v energetiki za hlajenje termoelektrarn in jedrskih elektrarn uporabljajo vodo, ki segreto odvajajo nazaj v vir, se temperatura vode dviga. Kmetijstvo je največji porabnik vode, potroši dve tretjini vse porabljene vode, onesnažuje pa jo z ostanki mineralnih gnojil, pesticidov in naravnega gnoja. Zaradi rabe v gospodinjstvu je opazna višja stopnja organskega in anorganskega onesnaževanja (fosfor).

 

 


problematika Bleda >

problematika Aralskega jezera >

problematika zajezitve na reki Jangcekiang >

jezero Karachay - najbolj radioaktivno onesnažen kraj na Zemlji >